Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 213 din 21 iulie 2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015Data intrării în vigoare 27-07-2015
  Formă consolidată valabilă la data 08-05-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-10-2021 până la data de 11-05-2023


  Notă CTCE
  Forma consolidată a LEGII nr. 213 din 21 iulie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 550 din 24 iulie 2015, la data de 08 Mai 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMELE DE APLICARE prevăzute în NORMA nr. 3 din 26 ianuarie 2016, NORMA nr. 17 din 31 august 2015, NORMA nr. 16 din 31 august 2015, NORMA nr. 15 din 25 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 916 din 24 septembrie 2021, prevede:
  Articolul VI
  Procedurile administrative gestionate de Fondul de garantare a asiguraţilor pentru plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări ai asigurătorilor pentru care a fost deschisă deja procedura de faliment, proceduri care au fost începute anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legii aplicabile la data începerii acestora.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept public care îşi exercită atribuţiile şi competenţele potrivit prevederilor prezentei legi; organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului, iar statutul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(2)