Structură Act


Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 29 noiembrie 2005Data intrării în vigoare 01-01-2006
  Formă consolidată valabilă la data 01-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-09-2021 până la data de 02-04-2022


  Notă CTCE
  Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicate în Monitorul Oficial nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, la data de 01 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢĂ nr. 1 din 12 ianuarie 2006; ORDONANŢA nr. 35 din 26 iulie 2006; LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 22 noiembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014; LEGEA nr. 183 din 2 iulie 2015; DECIZIA nr. 460 din 22 iunie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017; RECTIFICAREA nr. 99 din 14 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 februarie 2018; DECIZIA nr. 323 din 21 mai 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 4 februarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 15 aprilie 2020; DECIZIA nr. 229 din 2 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 31 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 145 din 24 august 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 22 octombrie 2020; DECIZIA nr. 244 din 20 aprilie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2021; ORDONANŢA nr. 14 din 30 august 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Potrivit Rectificării nr. 99 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2018, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 19 decembrie 2017, se face următoarea rectificare:
  – la art. III alin. (1), în loc de: „…la art. I pct. 10,…“ se va citi: „…la art. I pct. 1-10,…“.
  În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare cu privire la îmbunătăţirea standardului de viaţă al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestaţiilor care nu au legătură directă cu asigurarea socială care priveşte pensiile,pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicării acestor măsuri care presupun modificări, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurărilor sociale de stat şi în aceea a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare,având în vedere faptul că măsura de susţinere, din surse exterioare bugetului asigurărilor sociale de stat, a finanţării unor drepturi de asigurări sociale care nu au o legătură directă cu drepturile de pensie a fost inclusă în aprilie 2004 în Planul de acţiune, ca una dintre acţiunile prevăzute pentru realizarea sarcinilor asumate prin "Împrumutul de ajustare programatică 2", corespunzător obiectivului specific "Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la grevarea, în continuare, a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestaţii care nu constituie un risc social, aşa cum este definit de instrumentele juridice internaţionale, la imposibilitatea respectării angajamentelor privind politica de protecţie socială asumate în Programul de guvernare 2005-2008 şi în documentele de poziţie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi la imposibilitatea elaborării procedurilor de implementare a acestui act normativ,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1