Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂRE nr. 43 din 1 iulie 2021privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România
EMITENT
 • COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 2 iulie 2021Data intrării în vigoare 02-07-2021
  Formă consolidată valabilă la data 01-08-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-07-2021 până la data de 12-08-2021

  Abrogat de Alineatul (2) , Articolul 8 din HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 ianuarie 2022 la data 07-01-2022  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 43 din 1 iulie 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021, la data de 01 August 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 51 din 26 iulie 2021.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere adoptarea măsurilor pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, precum şi propunerile formulate în cadrul şedinţelor Grupului de Suport Tehnico-Ştiinţific,luând în considerare propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 8^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă,Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă lista şi clasificarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat în vederea stabilirii persoanelor asupra cărora se instituie măsura carantinei de 14 zile cu privire la cei care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.(2) Criteriul pe baza căruia se stabileşte încadrarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat este reprezentat de rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori.(3) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (2), Institutul Naţional de Sănătate Publică, în temeiul indicatorilor publicaţi de Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), actualizează săptămânal şi propune Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă aprobarea clasificării ţărilor/teritoriilor pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, conform art. 2.