Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 969 din 12 iulie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 22 iulie 2021Data intrării în vigoare 22-07-2021

  Având în vedere prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate desemnată în acest sens, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi Autoritatea Rutieră Română - ARR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Bucureşti, 12 iulie 2021.Nr. 969.ANEXĂ
  Deschideți NORME METODOLOGICEde punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilireacadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctuluinaţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UEa Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementareasistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!