Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORME din 5 ianuarie 2018de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2018Data intrării în vigoare 12-01-2018
  Formă consolidată valabilă la data 01-08-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-08-2021 până la data de 20-09-2021  Aprobate prin ORDINUL nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018.
  Notă CTCE Forma consolidată a NORMELOR din 5 ianuarie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018, la data de 01 August 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 502/417/2020; ORDINUL nr. 633/470/2020; ORDINUL nr. 872/543/2020; ORDINUL nr. 1.074/724/2020; ORDINUL nr. 1.395/830/2020; ORDINUL nr. 1.602/946/2020; ORDINUL nr. 1.818/1.111/2020; ORDINUL nr. 1.398/729/2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform art. II din ORDINUL nr. 872/543/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 30 septembrie 2020, cu excepţia prevederilor art. 78^2 alin. (7), (10) şi (15) din normele prevăzute la art. I, care se aplică până la data de 30 iunie 2020.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătateArticolul 1(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate:a)