Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.050 din 29 iunie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 12 iulie 2021Data intrării în vigoare 12-07-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 12-07-2021 până la data de 22-09-2021

  Având în vedere:– prevederile art. 94, 267, 269, 270 şi ale art. 304 alin. (13) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 144-152 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 13 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi instituţiile de învăţământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 iunie 2021.Nr. 4.050.ANEXĂ Deschideți NORME METODOLOGICEprivind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere,de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!