Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.019 din 30 iunie 2021pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 1 iulie 2021Data intrării în vigoare 01-07-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-07-2021 până la data de 21-09-2021

  În temeiul prevederilor art. 315^3 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 740.780 din 30.06.2021,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia generală a vămilor, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 30 iunie 2021.Nr. 1.019.
  ANEXĂ Deschideți NORMEprivind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVAla import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!