Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.095 din 28 mai 2021pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 25 iunie 2021Data intrării în vigoare 25-06-2021

  Ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii, *) Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020 şi nr. 3.110/2020 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.în aplicarea dispoziţiilor Ordinului ministrului culturii nr. 3.110/2020*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017**) privind desemnarea UMP pentru a prelua integral atribuţiile de Operator de Program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA,**) Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  în aplicarea dispoziţiilor Acordului de program, încheiat între Comitetul Mecanismului financiar al SEE, denumit în continuare CMF, şi Punctul naţional de contact, denumit în continuare PNC, pentru implementarea Programului „RO-CULTURA“, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de management a proiectului din cadrul Ministerului Culturii va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Bucureşti, 28 mai 2021.Nr. 3.095.ANEXĂ Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISpentru sprijinirea iniţiativelor culturale despre minoritatea romăîn cadrul Programului RO-CULTURA

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!