Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)privind societăţile
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 noiembrie 2004Data intrării în vigoare 17-11-2004
  Formă consolidată valabilă la data 10-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-07-2021 până la data de 16-07-2022

  Atenție, se afișează forma republicată a LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.1066 din 17-11-2004  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, la data de 10 Aprilie 2022 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 302 din 24 octombrie 2005; LEGEA nr. 164 din 15 mai 2006; LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006; LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006; LEGEA nr. 516 din 29 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008; LEGEA nr. 284 din 14 noiembrie 2008; LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 septembrie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 februarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 47 din 1 septembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015; LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018; DECIZIA nr. 382 din 31 mai 2018; LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019; LEGEA nr. 162 din 1 august 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 7 mai 2020; LEGEA nr. 102 din 2 iulie 2020; LEGEA nr. 223 din 30 octombrie 2020; RECTIFICAREA nr. 223 din 30 octombrie 2020; LEGEA nr. 206 din 19 iulie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul art. XII din titlul II al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 31/1990 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, iar ulterior a fost modificată şi completată prin:– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 22 septembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 237/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998;– Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare;– Legea nr. 127/2000 pentru modificarea şi completarea art. 156 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 iulie 2000;