Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 noiembrie 2020privind măsuri în domeniul registrului comerţului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1078 din 13 noiembrie 2020Data intrării în vigoare 13-11-2020
  Formă consolidată valabilă la data 23-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-07-2021 până la data de 21-09-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 noiembrie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 1078 din 13 noiembrie 2020, la data de 23 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 206 din 19 iulie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere contextul epidemiologic dinamic actual, care impune, în continuare, măsuri pentru garantarea sănătăţii publice, cu asigurarea, în acelaşi timp, a condiţiilor de manifestare a libertăţii economice, garantate de Constituţia României, republicată,
  pentru desfăşurarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului în condiţii de siguranţă sanitară şi cu protecţia solicitanţilor serviciilor publice,având în vedere că cerinţele simplificate de întocmire şi depunere a documentelor pentru înregistrarea în registrul comerţului, aplicate încă de la instituirea stării de urgenţă, au făcut posibile înfiinţarea de noi afaceri şi asigurarea opozabilităţii actelor şi faptelor prevăzute de lege, astfel încât funcţionarea mediului de afaceri să nu fie perturbată de măsurile impuse de autorităţi pentru prevenirea extinderii pandemiei de COVID-19,ţinând cont de faptul că circumstanţele care au determinat adoptarea acestor reguli procedurale şi de organizare administrativă se menţin, fiind în continuare necesare soluţii alternative prezenţei fizice la sediile oficiilor registrului comerţului şi măsuri adaptate de organizare a activităţii de înregistrare în registrul comerţului, în contextul în care volumul de cereri este similar celui existent în mod obişnuit în această perioadă a anilor anteriori,având în vedere necesitatea simplificării unor formalităţi de declarare în procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionarii pentru facilitarea accesului solicitanţilor la registrul comerţului în contextul special generat de pandemia de COVID-19,ţinând cont de faptul că neadoptarea acestor soluţii ar putea afecta în mod negativ funcţionarea mediului de afaceri, care, dată fiind situaţia epidemiologică ce nu a înregistrat modificări care să indice înlăturarea sau reducerea pericolului pentru sănătatea publică, poate întâmpina dificultăţi şi întârzieri în realizarea demersurilor legate de înregistrarea în registrul comerţului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Măsurile prevăzute la art. 26-28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pe durata stării de alertă, precum şi un an după încetarea acesteia.La data de 23-07-2021 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 19 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!