Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003Data intrării în vigoare 04-03-2003
  Formă consolidată valabilă la data 19-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-07-2021 până la data de 21-09-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 64 din 28 februarie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 4 martie 2003, la data de 19 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003; ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011; ORDINUL nr. 585 din 2 iulie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
  în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi solidaritatii sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Contractul individual de muncă incheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru.(2) Prin negociere între părţi contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!