Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006Data intrării în vigoare 30-07-2006
    Formă consolidată valabilă la data 10-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-07-2021 până la data de 09-06-2023


    Notă CTCE
    Forma consolidată a LEGII nr. 325 din 14 iulie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006, la data de 10 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 196 din 12 iulie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Domeniu de reglementareArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiţii de eficienţă şi la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protecţie a mediului, sănătăţii populaţiei şi dezvoltării durabile.(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi judeţelor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau adunării generale a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, pentru asigurarea unui mediu concurenţial pentru producătorii de energie termică în vederea asigurării unor condiţii de locuit sigure şi sănătoase, prin asigurarea confortului termic consumatorilor de energie termică.La data de 16-07-2021 Articolul 1 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 12 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 iulie 2021