Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 235 din 20 decembrie 2019pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2020Data intrării în vigoare 07-01-2020
  Formă consolidată valabilă la data 05-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2021 până la data de 22-09-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 235 din 20 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 7 din 7 ianuarie 2020, la data de 05 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020; ORDINUL nr. 82 din 30 iunie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 52,53 şi 55-62 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 61 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, prevederile art. 2 lit. x^1) şi art. 14 alin. (6),(6^2),(6^4) şi (6^7) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Furnizorii de energie electrică, operatorii de reţea, operatorul de transport şi de sistem şi clienţii finali de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!