Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 22 ianuarie 2016privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 8 februarie 2016Data intrării în vigoare 08-02-2016
  Formă consolidată valabilă la data 05-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2021 până la data de 22-09-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. 105 din 22 ianuarie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 8 februarie 2016.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR din 22 ianuarie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 90 din 8 februarie 2016, la data de 05 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.920 din 28 decembrie 2016; ORDINUL nr. 741 din 29 iunie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Titlul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) În sensul titlurilor II şi III din prezentele norme:1. ţară terţă înseamnă orice ţară care nu este stat membru al Uniunii Europene. În baza Acordului fiscal dintre Franţa şi Principatul Monaco din 18 mai 1963 şi a Acordului de prietenie şi bună vecinătate dintre Italia şi Republica San Marino din 31 martie 1939, Monaco nu este considerat ţară terţă, iar San Marino nu este considerat ţară terţă în ceea ce priveşte accizele;2. teritoriu în care nu se aplică reglementările europene privind TVA sau accizele ori ambele înseamnă teritoriul, altul decât teritoriul unei ţări terţe, în care Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE ori ambele nu se aplică. În baza Acordului dintre Guvernul Regatului Unit şi cel al Insulei Man privind taxele vamale, accizele şi alte aspecte conexe din 15 octombrie 1979, Insula Man nu este considerată teritoriu terţ;3.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!