Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 105 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 8 februarie 2016Data intrării în vigoare 08-02-2016
  Formă consolidată valabilă la data 05-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2021 până la data de 21-09-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 105 din 22 ianuarie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 90 din 8 februarie 2016, la data de 05 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.920 din 28 decembrie 2016; ORDINUL nr. 741 din 29 iunie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere dispoziţiile art. 293 alin. (2) şi ale art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Se aprobă Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!