Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 244 din 10 aprilie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 11 aprilie 2000Data intrării în vigoare 11-04-2000
  Formă consolidată valabilă la data 05-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-06-2021 până la data de 21-09-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 244 din 10 aprilie 2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 150 din 11 aprilie 2000, la data de 05 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 668 din 16 iunie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 6 din Legea concediului paternal nr. 210/1999,
  Guvernul României hotărăşte:Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!