Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 aprilie 2020pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 7 aprilie 2020Data intrării în vigoare 07-04-2020
    Formă consolidată valabilă la data 26-06-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-06-2021 până la data de 16-12-2021


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 aprilie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 292 din 20 iunie 2020, la data de 26 Iunie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 mai 2020; LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 17 martie 2021; LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului de afectare a sănătăţii publice pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul COVID-19, precum şi o creştere exponenţială a numărului de persoane aflate în carantină, izolare sau autoizolare şi ţinând cont de faptul că există un excedent de produse de igienă achiziţionate în baza contractelor de furnizare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD,având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, ce a determinat instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020, în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung,se impune adoptarea prezentului act normativ care conduce la luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, care să sprijine populaţia afectată şi persoanele aflate în nevoie, respectiv persoane aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum şi copiii şi persoanele din centre de tip rezidenţial. Având în vedere epidemia de COVID-19 şi urgenţa de a aborda criza de sănătate publică rezultată, precum şi caracterul urgent al sprijinului necesar, se impune aprobarea unor măsuri în vederea acordării şi decontării din fonduri europene a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale şi de protecţie medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare şi suport triaj, containere de logistică medicală, capabilităţi/formaţiuni medicale mobile diagnostic şi tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19.Ţinând cont de necesitatea finanţării cheltuielilor salariale, transport, echipamente de protecţie medicală, precum şi alte categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenţei sociale şi comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricţii de deplasare, a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile identificate, pe perioada de epidemie cu COVID-19, precum şi acordarea unui stimulent de risc pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19, având în vedere că sunt eligibile spre decontare subvenţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, acordate companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct şi indirect de epidemie şi care au dispus măsura întreruperii temporare a activităţii, în sensul de intrare în şomaj tehnic a angajaţilor,neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru sprijinirea persoanelor aflate în prezent într-o situaţie de vulnerabilitate, şi anume aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum şi a persoanelor vârstnice din centre de îngrijire şi asistenţă, a copiilor şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în centre rezidenţiale, a copiilor din sistemul de protecţie specială ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate a populaţiei României.Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru a veni in sprijinul populaţiei afectate, cu acest excedent de produse de igienă şi de produse alimentare achiziţionate.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Produsele achiziţionate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar al Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, în cadrul măsurii - precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, sunt distribuite: a) persoanelor aflate în carantină, izolare, autoizolare ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin ordonanţele militare emise în temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;