Doriţi o formă actualizată, la zi (08.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 aprilie 2019pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul programului RO-CULTURA
EMITENT
  • Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 bis din 15 aprilie 2019Data intrării în vigoare 15-04-2019
    Formă consolidată valabilă la data 18-06-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-06-2021 până la data de 04-08-2022    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.231 din 4 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 286 din 15 aprilie 2019
    Notă CTCE Forma consolidată a SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 aprilie 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 286 bis din 15 aprilie 2019, la data de 18 Iunie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.507 din 23 decembrie 2020; ORDINUL nr. 3.094 din 28 mai 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    I. DISPOZIŢII GENERALEArticolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită Ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA.(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minim:s.(3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.