Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 05-07-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-06-2021 până la data de 16-10-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015, la data de 05 Iulie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016; LEGEA nr. 82 din 27 aprilie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017; ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2017; LEGEA nr. 30 din 15 ianuarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018; LEGEA nr. 150 din 22 iunie 2018; ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iulie 2018; LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018; LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019; DECIZIA nr. 72 din 29 ianuarie 2019; LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019; ORDONANŢA nr. 19 din 21 august 2019; DECIZIA nr. 581 din 1 octombrie 2019; ORDONANŢA nr. 5 din 28 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 4 februarie 2020; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 1 iulie 2020; LEGEA nr. 113 din 8 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 1 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 3 septembrie 2020; LEGEA nr. 295 din 18 decembrie 2020; LEGEA nr. 123 din 6 mai 2021; LEGEA nr. 127 din 6 mai 2021; RECTIFICAREA nr. 123 din 6 mai 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Titlul I Dispoziţii generaleArticolul 1DefiniţiiÎn înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru stabilirea unei situaţii individuale şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de cel căruia îi este adresat;2. administrarea creanţelor fiscale - oricare din activităţile desfăşurate de organele fiscale în legătură cu:a) înregistrarea fiscală a contribuabililor/plătitorilor şi a altor subiecte ale raporturilor juridice fiscale;b) declararea, stabilirea, controlul şi colectarea creanţelor fiscale;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!