Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 183 din 10 martie 2020privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 martie 2020Data intrării în vigoare 23-03-2020
  Formă consolidată valabilă la data 07-06-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-06-2021 până la data de 26-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 183 din 10 martie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 234 din 23 martie 2020, la data de 07 Iunie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 781 din 10 septembrie 2020; HOTĂRÂREA nr. 483 din 21 aprilie 2021; HOTĂRÂREA nr. 593 din 27 mai 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 33 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă închirierea de către Administraţia Naţională „Apele Române“ a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, reprezentând terenurile situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora şi cuvetele lacurilor, imobilele construcţii, precum şi plajele cu destinaţie turistică ale Mării Negre, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.(3) Preţul minim al închirierii se actualizează anual cu indicele preţurilor de consum.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!