Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.755/560/2021privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 3.755 din 29 aprilie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 560 din 29 aprilie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  Având în vedere prevederile:– art. 94,95,114 şi 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021;
  – Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 25 din 28 aprilie 2021,având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.239 din 29.04.2021, din care rezultă necesitatea modificărilor Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.
  Articolul IOrdinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3(1)
  Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:
  Scenariul 1Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţieIncidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori
  Scenariul 2a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ, a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, precum şi a elevilor din învăţământul special, indiferent de clasă, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a elevilor din celelalte clase/ani de studiuIncidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină.
  2. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezenţă fizică, în unităţile de învăţământ, dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, aerisirea frecventă a spaţiilor, respectarea normelor de igienă şi purtarea obligatorie a măştii de protecţie.3. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:(7)
  Este permisă participarea preşcolarilor/elevilor din învăţământul special, cu prezenţa fizică, la nivelul tuturor grupelor/claselor, în toate unităţile de învăţământ care funcţionează în localităţi în care nu este declarată starea de carantină, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare adecvată, respectarea normelor de igienă şi asigurarea ventilării regulate a spaţiilor.
  (8) Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ prevăzut la alin. (7) are obligaţia să poarte mască în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor atât în interior, cât şi în exterior, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor folosi viziere şi vor evita în permanenţă contactul faţă în faţă cu copiii la o distanţă mai mică de 2 m.
  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!