Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 561 din 29 aprilie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii "Alerte MS"
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  Având în vedere Referatul comun al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică şi al Inspecţiei Sanitare de Stat, aprobat de conducerea Ministerului Sănătăţii cu nr. IM 472 din 29.04.2021,în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
  Articolul ILa Ordinul ministrului sănătăţii nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii „Alerte MS“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 9 martie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Personalul împuternicit de ministrul sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti va efectua zilnic acţiuni de monitorizare şi verificare a paturilor ATI COVID-19 din unităţile sanitare care tratează bolnavi COVID-19. (2) În îndeplinirea prevederilor de la alin. (1), directorul executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi şeful Serviciului control în sănătate publică vor desemna inspectori sanitari pentru constituirea echipelor de control.(3) Inspectorii sanitari prevăzuţi la alin. (2) vor avea următoarele atribuţii:a) vor verifica zilnic numărul de paturi ATI COVID-19 din unităţile sanitare care tratează bolnavi COVID-19, prin verificări la faţa locului, de luni până duminică şi vor completa zilnic, în macheta - Situaţia paturilor ATI COVID-19, datele rezultate;b) raportarea se va face zilnic în platformă, la ora 9,00;c) echipele de inspectori sanitari vor purta echipament individual de protecţie adecvat, în contextul COVID-19.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Monica-Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 aprilie 2021.Nr. 561.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!