Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 494 din 28 aprilie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est-Mediteranean", lucrare de utilitate publică de interes naţional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est-Mediteranean“, lucrare de utilitate publică de interes naţional, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă

  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 28 aprilie 2021.Nr. 494.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est-Mediteranean“Titular: Ministerul Transporturilor şi InfrastructuriiBeneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.Amplasament: judeţul DoljIndicatori tehnico-economici:
  - Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (preţuri valabile la data de 26.06.2020: 1 euro = 4,8421 lei), 
  mii lei3.024.654
  din care: construcţii-montaj mii lei2.174.499
  - Eşalonarea investiţiei INV/C + M   
  Anul Imii lei/mii lei 1.008.000/725.000
  Anul IImii lei/mii lei 1.008.000/725.000
  Anul IIImii lei/mii lei 1.008.654/724.499
  - Capacităţi:   
  ▪ lungime traseu km106,74
  ▪ durata de execuţie a investiţiei luni36
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!