Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 554/472/2021privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 554 din 29 aprilie 2021
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 472 din 23 aprilie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  Ţinând cont de:– Referatul de aprobare nr. IM 436 din 29.04.2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.331 din 23.04.2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere dispoziţiile:– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
  Articolul I
  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 29 ianuarie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este reprezentat de medici, asistenţi medicali, care îşi exercită profesia cu respectarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de medici rezidenţi cu drept de practică supravegheată, titulari ai unui aviz eliberat de Colegiul Medicilor din România, precum şi de registratori medicali. Responsabilitatea privind lista personalului, precum şi privind programul de activitate în cadrul centrelor de vaccinare revine unităţii sanitare.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!