Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 493 din 28 aprilie 2021pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 28 aprilie 2021.Nr. 493.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEIOperatorul economic: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.
  Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9. bl. 107, sectorul 5, BucureştiCod unic de înregistrare: RO14273221BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2021
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!