Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 300/549/2021pentru aprobarea listei ţărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI Nr. 300 din 23 aprilie 2021
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE Nr. 549 din 22 aprilie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  Având în vedere:– prevederile art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 181/DGPPRMC din 13.03.2021,
  în temeiul prevederilor:– art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice;– art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului,ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă lista ţărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează anual sau ori de câte ori este necesar, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei situaţii de modificare.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,Liviu BostanANEXĂLISTAţărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de serviciiLista ţărilor^1 terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP) - prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare:^1 În sensul prezentului ordin, noţiunea de „ţări“ include şi regiunile administrative speciale şi teritoriile vamale distincte care sunt părţi la AAP.1. Republica Armenia;
  2. Uniunea Australiei;3. Canada;4. Regiunea Administrativă Specială Hong Kong (a Republicii Populare Chineze);5. Islanda;6. Statul Israel;7. Japonia;8.
  Republica Coreea;
  9. Principatul Liechtenstein;10. Republica Moldova;11. Muntenegru;12. Ţările de Jos - cu privire la Aruba;13. Noua Zeelandă;14. Regatul Norvegiei;
  15. Republica Singapore;16. Confederaţia Elveţiană;17. Teritoriul vamal distinct Taipei (al Republicii Populare Chineze);18. Ucraina;19. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;20. Statele Unite ale Americii.
  II.
  Lista ţărilor terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană - prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iv) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iv) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iv) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare:1. Republica Albania;2. Republica Macedonia de Nord;3. Muntenegru;4. Republica Serbia;5. Republica Turcia.
  III. Lista ţărilor terţe care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice - prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (v) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (v) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare:1. Republica Albania - semnatară a Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.04.2009;
  2. America Centrală (Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Salvador, Guatemala) - semnatare ale Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, aplicat provizoriu de la data de 1.08.2013 pentru Nicaragua, Honduras, Panama şi de la data de 1.10.2013 pentru El Salvador şi Costa Rica;3. Republica Armenia - semnatară a Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.03.2021;4. Bosnia şi Herţegovina - semnatară a Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.06.2015;5. Canada - semnatară a Acordului economic şi comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, aplicat provizoriu de la data de 21.09.2017;6. Republica Chile - semnatară a Acordului de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.03.2005;7. Comunitatea Andină (Columbia, Peru şi Ecuador) - semnatare ale Acordului comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, aplicat provizoriu de la data de 1.03.2013 pentru Peru, de la data de 1.08.2013 pentru Columbia; semnatare ale Protocolului de aderare la Acordul comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Ecuadorului, aplicat provizoriu de la data de 1.01.2017 pentru Ecuador;8. Republica Coreea - semnatară a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 13.12.2015;9. Confederaţia Elveţiană - semnatară a Acordului între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind anumite aspecte ale achiziţiilor guvernamentale, intrat în vigoare la data de 1.06.2002;10. Republica Georgia - semnatară a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Georgia, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.07.2016;11. Republica Irak - semnatară a Acordului de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.08.2018;12. Japonia - semnatară a Acordului între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic, intrat în vigoare la data de 1.02.2019;13. Republica Kazahstan - semnatară a Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.03.2020;14. Kosovo^2 - semnatară a Acordului de stabilizare şi de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Kosovo, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.04.2016;^2 Această denumire nu aduce atingere poziţiilor privind statutul şi este conformă cu RCSONU 1.244/1999, precum şi cu Avizul CIJ privind Declaraţia de independenţă a Kosovo.
  15. Republica Macedonia de Nord - semnatară a Acordului de stabilizare si de asociere între Comunităţile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, în vigoare din 1.04.2004;16. Statele Unite Mexicane - semnatară a Acordului de parteneriat economic, de coordonare politică şi de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, intrat în vigoare la data de 1.10.2000;17. Republica Moldova - semnatară a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.07.2016;18. Muntenegru - semnatară a Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.05.2010;19. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord - semnatară a Acordului comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, aplicat provizoriu de la data de 1.01.2021;20. Republica Serbia - semnatară a Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.09.2013;21.
  Republica Singapore - semnatară a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Republica Singapore, intrat în vigoare la data de 21.11.2019;
  22. Ucraina - semnatară a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, intrat în vigoare la data de 1.09.2017;23. Republica Socialistă Vietnam - semnatară a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam, în vigoare de la data de 1.08.2020.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!