Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 109 din 28 aprilie 2021pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 02-05-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212 din 28 decembrie 2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.307 din 29 decembrie 2020, cu următoarele modificări:1. La articolul 2, alineatele (9) şi (16) vor avea următorul cuprins:(9) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Energiei exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român la operatorii economici cu atribuţii în domeniile prevăzute la alin. (7) lit. a), cu excepţia operatorului naţional de transport de energie electrică şi a operatorului naţional de transport gaze naturale.
  ……………………………………………………………………(16) La ultima dintre cele două date de intrare în vigoare corespunzătoare hotărârilor Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi a Ministerului Energiei se desfiinţează Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
  2. La articolul 4, alineatele (3) şi (6) vor avea următorul cuprins:(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român la operatorii economici din domeniul cercetării-dezvoltării şi comunicaţiilor.……………………………………………………………………(6) La ultima dintre cele două date de intrare în vigoare corespunzătoare hotărârilor Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării se desfiinţează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 28 aprilie 2021.Nr. 109.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!