Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 108 din 28 aprilie 2021pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 02-05-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 4 februarie 2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 11 februarie 2020, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Excedentul rezultat după acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţii Societăţii «Complexul Energetic Oltenia» - S.A. poate fi utilizat până la data returnării împrumutului în scopul implementării Planului de restructurare a capacităţii de producţie.
  2. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Împrumutul prevăzut la art. 9 se acordă cu condiţia constituirii unor garanţii prin instituirea de către organul fiscal competent Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor sechestre asiguratorii asupra bunurilor libere de orice sarcini, proprietate a societăţii. Garanţiile vor fi instituite pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, prin care să se stabilească valoarea de piaţă a bunurilor asupra cărora se constituie garanţii şi va fi verificat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Raportul de evaluare va exprima valoarea de piaţă a bunurilor în lei şi în echivalent euro stabilit la data întocmirii.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  LAURENŢIU-DAN LEOREANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 28 aprilie 2021.Nr. 108.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!