Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 435 din 31 martie 2021pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021Data intrării în vigoare 20-04-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 20-04-2021 până la data de 11-05-2021

  În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii, ale Regulamentului privind agrementul tehnic în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 43 alin. (9) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii, ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă Procedura privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Se aprobă Procedura privind abilitarea şi supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Agrementele tehnice în construcţii aflate în curs de elaborare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în baza unor contracte încheiate, se finalizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data contractării.Articolul 4Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii abilitate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează abilitarea pe perioada pentru care aceasta a fost acordată.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 6La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.889/2004 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 şi 1.167 bis din 9 decembrie 2004, se abrogă.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 435.Anexa nr. 1
  Deschideți PROCEDURAprivind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii
  Anexa nr. 2 Deschideți PROCEDURAprivind abilitarea şi supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice înconstrucţii

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!