Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 76 din 8 aprilie 2021pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  PLENUL În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor exprimate,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 34(1) În cazul în care un cursant nu promovează examenul de absolvire ori nu se poate prezenta, din motive obiective, la una ori la mai multe dintre probele de examen în prima sesiune, Şcoala Naţională de Grefieri va organiza o a doua sesiune de examen, în cel mai scurt termen posibil, după un calendar ce va fi stabilit de directorul adjunct responsabil cu formarea profesională iniţială şi aprobat de directorul Şcolii.(2) Dacă cea de-a doua sesiune este organizată în afara perioadei de şcolarizare prevăzute de lege, cursantul care nu a promovat examenul ori nu s-a prezentat, din motive obiective, la una ori la mai multe probe de examen nu beneficiază de indemnizaţia lunară de cursant şi de alte drepturi ale cursanţilor în perioada cuprinsă între momentul împlinirii perioadei legale de şcolarizare şi promovarea examenului de absolvire în a doua sesiune.(3) Disciplinele la care se susţine examenul de absolvire în cea de-a doua sesiune sunt identice cu cele din prima sesiune.(4) Nepromovarea examenului de absolvire în cea de-a doua sesiune ori neprezentarea imputabilă la prima sesiune sau, după caz, la cea de-a doua sesiune a examenului de absolvire atrage pierderea dreptului de a fi numit în postul de grefier, cu restituirea către Şcoală a cheltuielilor avansate pe perioada cursurilor.(5) Cursanţii care promovează examenul de absolvire în cea de a doua sesiune vor fi repartizaţi pe posturile de grefier din instanţe, respectiv parchete vacante la acel moment.(6) În cazul în care un cursant nu se prezintă din motive obiective la una ori la mai multe dintre probele de examen din a doua sesiune, acesta se va putea prezenta la următoarea sesiune de absolvire organizată de Şcoală.
  (7) Toate celelalte dispoziţii care se aplică în ceea ce priveşte prima sesiune de examen şi care nu sunt contrare celor din prezentul articol rămân aplicabile şi pentru a doua sesiune.
  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător Mihai-Bogdan Mateescu
  Bucureşti, 8 aprilie 2021.Nr. 76.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!