Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.78 din 14 aprilie 2021pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  Pentru aplicarea prevederilor art. 41 şi ale art. 176 alin. (3) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (2), art. 6 alin. (1) şi art. 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul IInstrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 76 alineatul (1), după litera e) se introduc patru noi litere, literele f)-i), cu următorul cuprins:f) nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani consecutivi de activitate, cu excepţia avertismentului;g) nu sunt în curs de urmărire penală, trimişi în judecată sau judecaţi în stare de libertate;h) nu sunt puşi la dispoziţie în vederea încadrării ori a trecerii în rezervă sau suspendaţi din funcţii;i) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu excepţia cazurilor în care a intervenit reabilitarea.
  2. La articolul 95, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursurile postuniversitare de perfecţionare în conducere strategică organizate de Universitatea Naţională de Apărare «Carol I» sau cursul «Probleme actuale ale securităţii naţionale» organizat de Colegiul Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă sau serviciului pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă ori funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea cel puţin 2 ani a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi şi cu respectarea prevederilor alin. (8), după caz.(12)
  Ofiţerii care deţin gradul de colonel/comandor şi au master în domeniul de licenţă pot urma cursul «Probleme actuale ale securităţii naţionale» organizat de Colegiul Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea cel puţin 2 ani a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.
  3. La articolul 96, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Locotenenţii care au absolvit cursul avansat/similar pot ocupa funcţii de comandant de companie/similar specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în prima funcţie de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1.4. La articolul 96, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(6) Coloneii care au master de conducere în specializările management logistic sau management economico-financiar pot urma cursurile postuniversitare de perfecţionare în conducere strategică organizate de Universitatea Naţională de Apărare «Carol I» sau cursul «Probleme actuale ale securităţii naţionale» organizat de Colegiul Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil ori funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.(7) Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul «Probleme actuale ale securităţii naţionale» organizat de Colegiul Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.
  5. La articolul 96, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Ofiţerii din cadrul serviciului management financiar-contabil, formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel, pot urma cursul «Securitate şi bună guvernare» organizat de Colegiul Naţional de Apărare, necesar pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar, iar după absolvirea acestuia pot ocupa funcţii de conducere prevăzute în statele de organizare cu grade de generali, doar în cadrul serviciului management financiar-contabil, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/ conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.6. Articolele 101 şi 102 se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 101Coloneii care au master de conducere interarme pot urma cursurile postuniversitare de perfecţionare în conducere strategică organizate de Universitatea Naţională de Apărare «Carol I» sau cursul «Probleme actuale ale securităţii naţionale» organizat de Colegiul Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă ori funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.Articolul 102Ofiţerii din serviciul tehnico-ingineresc, formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul «Probleme actuale ale securităţii naţionale» organizat de Colegiul Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.
  7. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 105(1) Ofiţerii de servicii specializate, formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel, pot urma cursul «Probleme actuale ale securităţii naţionale» organizat de Colegiul Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.(2) Ofiţerii din serviciile specializate - justiţie militară, medical, jurnalism şi relaţii publice şi audit intern - formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel, pot urma cursul «Securitate şi bună guvernare» organizat de Colegiul Naţional de Apărare, necesar pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar, iar după absolvirea acestuia pot ocupa funcţii de conducere prevăzute în statele de organizare cu grade de generali, doar în cadrul serviciilor în care sunt confirmaţi sau îşi desfăşoară activitatea, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.8. La anexa nr. 10 la instrucţiuni, numerele curente 6 şi 7 se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în tabelul de mai jos:
  Nr. crt.Cursul DurataGradul pentru care este necesarSimbolulCriterii specifice de participareScopul studiilor/cursurilorObservaţii
  „6.Cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică Cursul are durata de până la 6 luni.General de brigadă/ similarCS- Ofiţeri în activitate cu gradul de colonel/comandor - Absolvenţi ai studiilor militare universitare de conducere interarmeColoneii/Comandorii în activitate absolvenţi ai cursului postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică pot fi promovaţi în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari. 
  7.Programe de pregătire/ cursuri în domeniul securităţii naţionale, organizate la Colegiul National de Apărare Programele de pregătire/ Cursurile au durata de până la 6 luni.General de brigadă/ similarCNOfiţeri în activitate cu gradul de colonel/comandorColoneii/Comandorii în activitate pot fi promovaţi în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari.“ 
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Bucureşti, 14 aprilie 2021.Nr. M.78.-----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!