Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 430 din 7 aprilie 2021privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea bunurilor mobile de artă plastică, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în vederea expunerii în spaţiile din Complexul „Palat Cotroceni“.
  Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 3Se aprobă modificarea descrierii tehnice pentru bunurile mobile cu nr. MF 21220, 21212, 21228, 21221, 21222 şi 21223, înscrise în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 4Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi Administraţia Prezidenţială vor modifica datele din evidenţa cantitativ-valorică proprie şi descrierea tehnică a bunurilor prevăzute la art. 1, iar Secretariatul General al Guvernului şi Administraţia Prezidenţială, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 19 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 430.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor mobile de artă plastică aparţinând domeniului public al statului, care trec din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi a căror descriere tehnică se modifică^1 ^1 În sensul eliminării din cuprinsul descrierii tehnice a menţiunii finale: „Custodie la Administraţia Prezidenţială“, pentru fiecare din cele 17 bunuri mobile din anexa nr. 1.

  Nr. crt.Nr. inv.M.F.P.Nr. inv.RA-APPSDenumirea bunului, caracteristici tehniceValoarea bunului care se transferă(lei)Persoana juridică de la care se transferă bunul mobilPersoana juridică la care se transferă bunul mobil
  1212272-3707Tablou „Ţăran pe bancă“, autor Alexandru Bassarab, ulei/carton, dimensiuni 18 x 36 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Lucrarea redă un personaj masculin în poziţie şezând şi cu picioarele desculţe, în fundal este o clădire. Semnat stânga jos BASSARAB şi nedatatStare de conservare: bună120,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
  Administraţia Prezidenţială
  2212312-3709Tablou „Peisaj“, autor Nicolae Vermont, ulei/carton, dimensiuni 20 x 25 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Tabloul redă în plan secund o casă boierească încadrată în copaci înfrunziţi. În prim plan se observă un personaj feminin care însoţeşte un copil. Femeia este îmbrăcată întro rochie roz şi cu o umbrelă, iar fetiţa are o rochiţă de culoare albă cu bonetă albă pe cap. Semnat dreapta jos cu maro roşcat N. Vermont şi datat ’95Stare de conservare: bună2.500,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  3212242-3710Tablou „Florăreasa“, autor Nicolae Vermont, ulei/carton, dimensiuni 75 x 45 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Pânza redă o tânără ţigancă cu mâinile la brâu. Semnat stânga jos cu negru N. Vermont şi datat 1908Stare de conservare: bună1.000,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
  Administraţia Prezidenţială
  4212322-3711Tablou „Car cu boi trecând apa“, autor Alexandru Bassarab, ulei/carton, dimensiuni 33,5 x 22 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Pictura înfăţişează pe orizontală uscatul şi o apă traversată de car cu boi. Semnat dreapta jos BASSARAB şi nedatatStare de conservare: bună120,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  5212152-3712Tablou „Natură statică cu mere“, autor T. Tudor Vulcan, ulei/carton, dimensiuni 35 x 49 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Pe o suprafaţă de culoare închisă este aşezată o farfurie de culoare deschisă (alb murdar) plină cu 9 mere roşii, alte 3 mere sunt aşezate lângă farfurie. Fundalul este de culoare închisă. Semnat dreapta jos cu roşu T. Tudor Vulcan, nedatatStare de conservare: bună, în partea de jos a tabloului stratul de culoare prezintă cracluri.80,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
  Administraţia Prezidenţială
  6212182-3714Tablou „Natură statică“, autor Sabin Bălaşa, ulei/pânză, dimensiuni 61 x 50 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Într-un vas format pară de culoare verde este aşezat un buchet de flori diferite (lalele, garoafe, flori de câmp) în culori de galben, alb, roşu, roz. Semnat dreapta jos cu roşu Sabin Bălaşa, datat ’82Stare de conservare: bună400,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  7212292-3717Tablou „Natură statică“, autor N. Stăncescu, ulei/carton, dimensiuni 70 x 49 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Lucrarea redă pe o suprafaţă plană portocale, narcise şi două borcane de sticlă, unul din ele are un buchet de narcise albe şi galbene. Semnat dreapta jos cu negru N. Stăncescu şi nedatatStare de conservare: bună120,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
  Administraţia Prezidenţială
  8212262-3719Tablou „Peisaj“, autor Constantin Mihalcea-Bragă, ulei/pânză, dimensiuni 49 x 40 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Lucrarea redă în prim plan o pajişte înverzită. Planul următor, copaci înverziţi. Coloritul verde-arămiu. Semnat dreapta jos cu negru C. Mihalcea şi nedatatStare de conservare: bună40,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  9212132-3720Tablou „Peisaj cu pomi şi snopi de grâu“, autor Dumitru Ghiaţă, ulei/pânză, dimensiuni 46 x 35 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Lucrarea redă în prim plan doi snopi de grâu legaţi, în partea stângă un pom înfrunzit, iar în dreapta un alt pom înfrunzit. Cerul este înnourat. Semnat stânga jos cu roşu D. Ghiaţă şi nedatatStare de conservare: bună300,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  10212332-3722Tablou „Natură statică“, semnat A.P., ulei/pânză, dimensiuni 50 x 54 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Pânza redă o cană cu coadă, cu un buchet de flori albe, galbene, vişiniu, în dreapta - două pere. Semnat cu negru jos A.P. şi datat ’78.Stare de conservare: bună80,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  11212162-3723Tablou „Natură statică“, autor Kimon Loghi, ulei/pânză, dimensiuni 65 x 54 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Pe un fundal de culoare deschisă este redat un buchet cu maci roşii, aşezat într-un vas bulbar viu colorat. Pe lângă vas sunt alţi câţiva maci. Semnat dreapta jos cu brun-negru Kimon Loghi, nedatatStare de conservare: bună. Pânza prezintă mici exfolieri în partea dreaptă sus.600,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
  Administraţia Prezidenţială
  12212342-3724Tablou „Peisaj“, autor Alexandru Bassarab, ulei/carton, dimensiuni 45 x 30 cm Descriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Lucrarea redă un peisaj montan cu apă curgătoare, pe drum în partea dreaptă sunt care cu boi şi ţărani. Semnat dreapta jos cu negru Bassarab şi nedatatStare de conservare: bună250,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  13212142-3725Tablou „Peisaj cu pădure“, autor Alexandru Henţia, ulei/pânză, dimensiuni 70 x 56 cm Descriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Lucrarea redă un pâlc de copaci înfrunziţi, în spatele pâlcului este un luminiş, la fel în faţa lui - unde este prezent un personaj feminin. Semnat dreapta jos cu roşu Al. Henţia şi nedatat Stare de conservare: bună600,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
  Administraţia Prezidenţială
  14212192-3726Tablou „Natură statică“, autor Ştefan Popescu, ulei/pânză, dimensiuni 66 x 51 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Pe o suprafaţă acoperită cu o ţesătură se află aşezate o carte cu coperţi verzi şi un vas de formă bulbară, plin cu lalele galbene. Semnat dreapta jos cu negru St. Popescu, nedatatStare de conservare: bună2.000,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  15212352-3727Tablou „Peisaj de toamnă“, autor Elena Herţa Urdăreanu, ulei/pânză, dimensiuni 50 x 35 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Înfăţişează în prim plan jos o pajişte, în plan secund copaci, printre care se văd case.Semnat dreapta jos cu negru Urdăreanu şi nedatatStare de conservare: bună70,00
  Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  16212172-3728Tablou „Natură statică“, autor Kimon Loghi, ulei/pânză, dimensiuni 51 x 62 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Pe o suprafaţă plană de culoare bej-crem se află un vas colorat gri-cenuşiu. În vas sunt aşezate garoafe roşii, de asemenea, şi lângă vas. Semnat stânga jos cu roşu Kimon Loghi, nedatatStare de conservare: bună600,00Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  17212302-3729Tablou „Peisaj“, semnat AD. Kaufman, ulei/pânză, dimensiuni 61 x 36 cmDescriere conform Inventar centralizat bunuri din domeniul public al statului:Peisajul înfăţişează un drum de ţară pe care se află un personaj masculin (ţăran) cu cămaşa albă, căciulă pe cap şi haină pe umăr, şi în faţa lui trei vaci. De o parte şi de alta a drumului sunt pomi şi frunze arămii, în plan apropiat stânga jos - flori albe şi arbuşti, iar în plan îndepărtat - copaci înfrunziţi. Cer înnorat. Semnat stânga jos AD. Kaufman şi nedatatStare de conservare: bună2.000,00
  Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“Administraţia Prezidenţială
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri mobile din domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, cod fiscal 2351555, a căror descriere tehnică se modifică^1^1 În sensul eliminării din cuprinsul descrierii tehnice a menţiunii finale: „Custodie la Administraţia Prezidenţială“, pentru fiecare din cele şase bunuri mobile din anexa nr. 2.
  Nr. MFCod de clasificaţieDenumireDescrierea tehnică (pe scurt) modificatăAdresaValoarea de inventar (lei)
  123456
  212208.30._TABLOU„Natură statică“- E. Muller ulei/pânză dimensiuni: 49 x 59 cmLucrarea prezintă o suprafaţă acoperită cu pânză roşie pe care este aşezat un vas uşor alungit cu desene orientale; în vas sunt crizanteme colorate, alb, galben, roz.Semnat dreapta jos cu negru E. Muller nedatatStare de conservare: bunăRestaurat pe alocuri
  Ţara: România; judeţul:municipiul Bucureşti;sectorul 1; aleea Alexandru nr. 45;SRP TRIUMF45,00
  212128.30._TABLOU„Peisaj cu case şi pomi“Galbendimensiuni: 32 x 35 cmÎn prim plan apare o casă bătrânească; în spatele ei sunt pomi înfrunziţi, iar în partea dreaptă multă verdeaţă. În plan îndepărtat apar brazi.Nesemnat şi nedatatStare de conservare: bunăŢara: România; judeţul:municipiul Bucureşti;sectorul 1; aleea Alexandru nr. 45; SRP TRIUMF30,00
  212288.30._TABLOU„La seceriş“ - Bassarabulei/cartondimensiuni: 36 x 23 cmLucrarea redă care cu oi, personaje masculine şi feminine în mişcare şi o maşină de treierat în jurul căreia se află oameni muncind.Semnat dreapta jos cu negru Bassarab şi nedatatăStare de conservare: bună
  Custodie la Administraţia Prezidenţială
  Ţara: România; judeţul:municipiul Bucureşti;sectorul 1;aleea Alexandru nr. 45;SRP TRIUMF100,00
  212218.30._MASĂMasă dreptunghiulară cu două sertare, două picioare tip tăblie masivă unite prin traversa rotundă sculptatăH = 76, L = 170, l = 72Stare de conservare: bunăŢara: România; judeţul:municipiul Bucureşti;sectorul 1;aleea Alexandru nr. 45;SRP TRIUMF1.200,00
  212228.30._TABLOU„Natură statică“ - N. Bleiulei/pânzădimensiuni: 59 x 59 cmPe un fundal de culoare galben-ocru se evidenţiază un vas înalt de culoare verde şi la bază bej plin cu diferite flori colorate în alb, roşu, galben, roz.Semnat stânga jos cu ocru N. Blei, datat 86Stare de conservare: bună
  Ţara: România; judeţul:municipiul Bucureşti;sectorul 1;aleea Alexandru nr. 45;SRP TRIUMF80,00
  212238.30._TABLOU„Natură statică“ - P. Pantraulei/pânzădimensiuni: 63 x 53 cmLucrarea redă o suprafaţă plană de culoare galben-crem pe care este aşezat un vas plin cu flori bej, roz; de asemenea, se mai află pe această suprafaţă 2 cărţi, 1 ceainic, 1 cană cu farfurie, 1 pahar şi două nuci.Semnat stânga jos cu ocru P. Pantra şi datat cu 87.Stare de conservare: bunăRama aurită prezintă porţiuni cu zgârieturi şi pete.Ţara: România; judeţul:municipiul Bucureşti;sectorul 1;aleea Alexandru nr. 45;SRP TRIUMF80,00
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!