Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 257 din 9 aprilie 2021privind înfiinţarea Registrului naţional electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto şi administrarea schimbului de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:Articolul 1Se înfiinţează Registrul naţional electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto.
  Articolul 2Registrul naţional electronic al certificatelor/ atestatelor profesionale pentru conducătorii auto va conţine o bază de date a tuturor certificatelor de calificare profesională CPI şi CPC, precum şi a atestatelor de conducător auto care au fost eliberate în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri. Articolul 3Baza de date va conţine cel puţin următoarele informaţii:a) numele şi prenumele deţinătorului de certificat;b) tipul de certificat;c) numele şi datele de identificare a întreprinderii pentru care s-a emis atestatul de conducător auto;
  d) data emiterii şi perioada de valabilitate a certificatului/atestatului;e) tipul de transport pentru care poate fi utilizat certificatul respectiv;f) starea certificatului/atestatului: valabil, expirat, suspendat, anulat etc., data de la care starea certificatului/atestatului se modifică, precum şi orice informaţii referitoare la procedurile administrative legate de certificat/atestat;g) alte informaţii necesare administrării sau schimbului de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene.
  Articolul 4(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură realizarea sistemului informatic necesar constituirii şi gestiunii bazelor de date aferente Registrului naţional electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto.
  (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură în cooperare cu Comisia Europeană extinderea reţelei electronice existente prin care se realizează schimbul de informaţii din registrele naţionale ale întreprinderilor de transport cu celelalte state membre şi pentru schimbul de informaţii din Registrul naţional electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto.
  Articolul 5(1) Gestionarea Registrului naţional electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto se asigură de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. vor actualiza permanent datele înscrise în Registrul naţional electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto, conform competenţelor ce le revin.Articolul 6Prezentele norme transpun prevederile art. 1 pct. 6 din Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere.Articolul 7Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Bucureşti, 9 aprilie 2021.
  Nr. 257.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!