Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 428 din 7 aprilie 2021privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a imobilelor cu nr. MFP 155995 - Casă supraveghetor şi nr. MFP 155996 - Îngrăşătorie porci, aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora. (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilelor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Vaslui îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică. Articolul 3Administraţia Naţională a Penitenciarelor va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor, modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei,
  Stelian-Cristian Ion
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 428.Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se modifică valoarea de inventar, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Vaslui - CUI 4446325
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţie juridicăTipul bunului (mobil/ imobil)
  Baza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  123456789101112
  1559958.25.02Casă supraveghetorSuprafaţa construită = P - 47,00 mp; Suprafaţa desfăşurată = 47,00 mp; Regim de înălţime = P, CF = 71152-C9 Ţara: România, judeţul: Vaslui, MRJ comuna Muntenii de Jos, str. Avicola nr. 219844.493Dec. nr. 31/1984, CP. Vaslui, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016În administrare Imobil
  1559968.25.02Îngrăşătorie porciSuprafaţa construită = P - 294,00 mp; Suprafaţa desfăşurată = 294,00 mp; Regim de înălţime = P, CF = 71152-C7 Ţara: România, judeţul: Vaslui, MRJ comuna Muntenii de Jos, str. Avicola nr. 2199420.727Dec. nr. 31/1984, CP. Vaslui, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016În administrare Imobil
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiAnul dobândirii/dării în folosinţăDescrierea tehnicăValoarea de inventar (în lei)Persoana juridică care administrează bunul
  012345678
  11559958.25.02Casă supraveghetorŢara: România, judeţul: Vaslui, MRJ comuna Muntenii de Jos, str. Avicola nr. 21984Suprafaţa construită = P - 47,00 mp;
  Suprafaţa desfăşurată = 47,00 mp; Regim de înălţime = P, CF = 71152-C9
  4.493Penitenciar Vaslui - CUI 4446325
  21559968.25.02Îngrăşătorie porciŢara: România, judeţul: Vaslui, MRJ comuna Muntenii de Jos, str. Avicola nr. 21994Suprafaţa construită = P - 294,00 mp; Suprafaţa desfăşurată = 294,00 mp; Regim de înălţime = P, CF = 71152-C720.727Penitenciar Vaslui - CUI 4446325
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!