Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 442 din 15 aprilie 2021privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (6) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 15 aprilie 2021.Nr. 442.ANEXĂNumărul mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nr. crt.Denumirea operatorului economicNumărul mediu maxim de personal
  1.Compania Naţională Romarm - S.A. Bucureşti1.107
  2.Societatea Romaero - S.A. Bucureşti150
  3.Societatea Avioane Craiova - S.A.100
  4.Societatea IOR - S.A. Bucureşti50
  5. Societatea Uzina Mecanică Orăştie - S.A.5
  6.Societatea Şantierul Naval Mangalia - S.A.8
  TOTAL:1.420
  NOTĂ:Nu se consideră depăşire a numărului mediu maxim anual de personal aprobat, dacă media aritmetică a numerelor medii de personal pentru care lunar se alocă fonduri conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează la nivelul fiecărui operator economic în limita prevăzută în prezenta anexă.Fondurile vor fi alocate în concordanţă cu prevederile legale numai pentru plata drepturilor de natură salarială şi a contribuţiilor datorate de angajator.Răspunderea privind realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor din deconturile justificative prezentate la plată aparţine exclusiv conducerii executive a operatorilor economici beneficiari de alocaţii bugetare pentru plata drepturilor salariale. Sumele alocate, constatate nejustificate, se reţin în seama conducerii executive a operatorului economic.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!