Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 440 din 15 aprilie 2021privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unităţi sanitare din judeţele Brăila, Cluj, Constanţa, Galaţi, Hunedoara, Olt şi Suceava, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV), precum şi aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei medicale, Spitalului de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi "Petru Rareş" Fălticeni, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV) şi Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Timişoara, pentru desfăşurarea activităţii specifice trierii anti-Covid a grupurilor de migranţi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi d) şi alin. 3, al art. 8 alin. 3 şi 4, precum şi al art. 13 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse prevăzute în anexa nr. 1, în valoare de 514.871 lei inclusiv TVA, pentru unităţile sanitare din judeţele Brăila, Cluj, Constanţa, Galaţi, Hunedoara, Olt şi Suceava, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019nCoV).
  (2) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse prevăzute în anexa nr. 2, în valoare de 164.134 lei inclusiv TVA, Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei medicale, Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“, Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş“ Fălticeni, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV) şi Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Timişoara pentru desfăşurarea activităţii specifice trierii anti-Covid a grupurilor de migranţi.(3) Transportul produselor până la locul de destinaţie indicat de Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila, Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj, Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa, Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi, Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara, Instituţia Prefectului - Judeţul Olt şi Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava, Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia medicală, Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş“ Fălticeni şi Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Timişoara, la cererea instituţiilor prefectului beneficiare, se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziţie de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
  Articolul 2Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 689 01 00 „Cheltuieli privind rezerva de stat“, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, cu datele din avizele de expediţie şi procesele-verbale de predare-primire semnate de persoanele împuternicite desemnate de Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila, Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj, Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa, Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi, Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara, Instituţia Prefectului - Judeţul Olt, Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava, Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia medicală, Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş“ Fălticeni şi Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Timişoara.Articolul 3Cheltuielile pentru intervenţia operativă privind transportul prevăzut la art. 1 alin. (3) se suportă din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4(1) Pe perioada stării de alertă distribuirea construcţiilor uşoare din elemente modulate se poate face conform necesarului identificat de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin grija Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj, Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa, Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi, Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava.(2) După încetarea efectelor epidemiei, produsele preluate prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în măsura în care nu trebuie supuse dezinfectării sau decontaminării, rămân la dispoziţia Instituţiei Prefectului - Municipiul Bucureşti, Instituţiei Prefectului - Judeţul Timişoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj, Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa, Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi, Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt, Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava şi urmează a fi folosite pentru protecţia populaţiei afectate, în cazul apariţiei altor situaţii de urgenţă pe raza judeţelor ori în proximitatea acestora.(3) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila, Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj, Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa, Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi, Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara, Instituţia Prefectului - Judeţul Olt, Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava, Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia medicală, Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş“ Fălticeni şi Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Timişoara, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.
  Articolul 5(1) Finanţarea reîntregirii stocului rezervă de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se efectuează în limita sumei de 514.871 lei din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Finanţarea reîntregirii stocului rezervă de stat scos în condiţiile art. 1 alin. (2) se efectuează în limita sumei de 164.134 lei din bugetul aprobat Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în aplicarea prevederilor art. 8 alin. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,

  Tiberiu Horaţiu Gorun
  p. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
  Ciprian Alexandru Caralicea
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 15 aprilie 2021.Nr. 440.Anexa nr. 1LISTAproduselor scoase din rezervele de stat şi acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă,cu titlu gratuit, unor unităţi sanitare din judeţele Brăila, Cluj, Constanţa, Galaţi, Hunedoara,Olt şi Suceava, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV)1. Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila** Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila.
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) cu TVA
  1Construcţie uşoară din elemente modulate**buc.342.840
  TOTAL PRODUSE42.840
  ** Preluarea construcţiilor uşoare din elemente modulate prevăzute la pct. 1-7 din prezenta anexă se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, cu constatarea stării constructiv-funcţionale.
  2. Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj****** Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - UPU COPII, Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca, Spitalul Orăşenesc Huedin.
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) cu TVA
  1Construcţie uşoară din elemente modulate**buc.457.120
  TOTAL PRODUSE57.120
  3. Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa******** Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa.
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) cu TVA
  1Construcţie uşoară din elemente modulatebuc.457.120
  2Paturibuc.41.190
  3Saltele de pat buc.4714
  4Păturibuc.4286
  5Cearşafuri de patbuc.8428
  6Feţe de pernăbuc.436
  TOTAL PRODUSE59.774
  4. Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi********** Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva“ Galaţi, Spitalul General Căi Ferate Galaţi, Spitalul Municipal „Anton Cincu“ Tecuci.
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) cu TVA
  1Construcţie uşoară din elemente modulate**buc.5111.764
  2Păturibuc.201.428
  3Cearşafuribuc.402.142
  4Feţe de pernăbuc.20179
  TOTAL PRODUSE115.513
  5. Instituţia Prefectului - Judeţul Olt************ Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Spitalul Municipal Caracal.

  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) cu TVA
  1Construcţie uşoară din elemente modulate**buc.244.706
  TOTAL PRODUSE44.706
  6. Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara************** Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva.
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) cu TVA
  1Construcţie uşoară din elemente modulate**buc.489.412
  2Cearşafuri de patbuc.321.714
  3Păturibuc.161.142
  4Feţe de pernăbuc.32286
  TOTAL PRODUSE92.554
  7. Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava**************** Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou“ Suceava, Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian“ Rădăuţi, Spitalul de Boli Cronice Siret.
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) cu TVA
  1Construcţie uşoară din elemente modulatebuc.457.120
  2Paturibuc.41.190
  3Saltele de pat buc.4714
  4Păturibuc.4286
  5Cearşafuri de patbuc.80443.054
  TOTAL PRODUSE102.364
  Anexa nr. 2LISTAproduselor scoase din rezervele de stat şi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne- Direcţia medicală, Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“, Şcolii Militare de Subofiţeride Jandarmi „Petru Rareş“ Fălticeni, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii
  infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV) şi Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara,pentru desfăşurarea activităţii specifice trierii anti-Covid a grupurilor de migranţi
  1. Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) cu TVA
  1Construcţie uşoară din elemente modulate*buc.228.560
  2Paturibuc.2596
  3Saltele de pat buc.2358
  4Păturibuc.2142
  5Cearşafuri de patbuc.4428
  6Feţe de pernăbuc.218
  TOTAL PRODUSE30.102
  * Preluarea construcţiilor uşoare din elemente modulate prevăzute la pct. 1-3 din prezenta anexă se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, cu constatarea stării constructiv-funcţionale.
  2. Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş“ Fălticeni
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) cu TVA
  1Păturibuc.35024.990
  2Cearşafuri de patbuc.70037.485
  TOTAL PRODUSE62.475
  3. Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) cu TVA
  1Construcţie uşoară din elemente modulate*buc.367.059
  2Păturibuc.241.714
  3Cearşafuri de patbuc.482.570
  4Feţe de pernăbuc.24214
  TOTAL PRODUSE71.557
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!