Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 424 din 7 aprilie 2021privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş şi Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş şi Centrul Judeţean Olt, precum şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole "Horting"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară şi a reevaluării, potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş şi Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş şi Centrul Judeţean Olt, precum şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting“, potrivit anexei nr. 2.Articolul 3Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera în mod corespunzător datele din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 424.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
  unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,la care se actualizează valorile de inventar

  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificaţie Denumirea bunuluiAdministratorul imobiluluiDatele de identificare ale imobilului ca urmare a înscrisurilor din cartea funciarăValoarea de inventar actualizată - lei -Totalul valorilor de inventar actualizate - lei -
  Descrierea tehnicăAdresa
  012345678
  11533488.29.08Imobil BerceniAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură CIF 16517187Sc = Sd = 806 mp; etaj 4; CF nr. 222108-C4 Bucureşti, sectorul 4Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 4; Drumul Gilăului nr. 5N131.016131.016
  2368018.28.10Magazie pesticideDirecţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş CIF 36927882Sc = Sd = 87 mp; parter S teren = 2.738 mp; CF nr. 60188 ReghinŢara: România; judeţul: Mureş; municipiul Reghin; Str. Gării nr. 11778.73799.982
  3368028.28.10Magazie pesticideDirecţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş CIF 36927882Sc = Sd = 113 mp; parter CF nr. 60188 ReghinŢara: România; judeţul: Mureş; municipiul Reghin; Str. Gării nr. 1171.500
  4368068.28.13Atelier mecanicDirecţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş CIF 36927882Sc = Sd = 109 mp; parter CF nr. 60188 ReghinŢara: România; judeţul: Mureş; municipiul Reghin; Str. Gării nr. 11719.745
  5390238.29.08Clădire sediuAgenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ CIF 4283511Sc = Sd = 162 mp; parter S teren = 5.123 mp; CF nr. 57000 CaracalŢara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. Gheorghe Doja nr. 171127.795136.228
  6390308.28.10Remiză cu 3 compartimenteAgenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ CIF 4283511Sc - 70 mp; parter CF nr. 57000 CaracalŢara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. Gheorghe Doja nr. 1716.187
  7390318.27.07SaivanAgenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ CIF 4283511Sc = Sd = 105 mp; parter CF nr. 57000 CaracalŢara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. Gheorghe Doja nr. 1712.246
  8390268.29.08Centrul Local CaracalAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Olt CIF 20652939Sc = Sd = 75 mp; parter CF nr. 57000 CaracalŢara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. Gheorghe Doja nr. 17124.77924.779
  91545058.29.08TerenAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanţa CIF 20822596S teren = 1.000 mp CF nr. 101474 HârşovaŢara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Hârşova; str. Prospectul Dunării nr. 2A64.82864.828
  101532808.29.08Sediu Centrul Judeţean VâlceaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea CIF 23082476Sc = 364 mp; Su = 225 mp; etaj II, CF nr. 41303-C1-U2 Râmnicu Vâlcea; Sc = 364 mp; Su = 245 mp; mansardă; CF nr. 41303-C1-U1 Râmnicu VâlceaŢara: România; judeţul: Vâlcea; municipiul Râmnicu Vâlcea; str. Oituz nr. 71.450.4181.538.972
  111563068.29.08Sediu Centrul Local VâlceaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea CIF 23082476Sc = 125,96 mp, parter CF nr. 55867 Râmnicu VâlceaŢara: România; judeţul: Vâlcea; municipiul Râmnicu Vâlcea; str. Oituz nr. 788.554
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile aflate în domeniul public al statului care se transmitdin administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş şi Agenţiei Naţionalepentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ în administrarea Agenţiei de Plăţişi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş şi Centrul Judeţean Oltşi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrareaInstitutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting“
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificaţieDenumirea bunuluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDestinaţia imobilului
  0123456789
  11533488.29.08Imobil BerceniŢara: România; municipiul: Bucureşti; sectorul 4; Drumul Gilăului nr. 5NSc = Sd = 806 mp; etaj 4; CF nr. 222108-C4 Bucureşti, sectorul 4131.016Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură CIF 16517187Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting“ CIF 11054758Laboratoare pentru cercetare şi sală de conferinţe
  2368018.28.10Magazie pesticideŢara: România; judeţul: Mureş; municipiul Reghin; Str. Gării nr. 117Sc = Sd = 87 mp; parter S teren = 2.738 mp; CF nr. 60188 Reghin78.737Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Mureş
  CIF 36927882
  Agenţia de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş CIF 23143514Spaţiu pentru arhivare
  3368028.28.10Magazie pesticideŢara: România; judeţul: Mureş; municipiul Reghin; Str. Gării nr. 117Sc = Sd = 113 mp; parter CF nr. 60188 Reghin1.500Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Mureş CIF 36927882Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş CIF 23143514Spaţiu pentru arhivare
  4368068.28.13Atelier mecanicŢara: România; judeţul: Mureş; municipiul Reghin; Str. Gării nr. 117Sc = Sd = 109 mp; parter CF nr. 60188 Reghin19.745Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Mureş CIF 36927882Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş CIF 23143514Spaţiu pentru arhivare
  5390238.29.08Clădire sediuŢara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. Gheorghe Doja nr. 171;Sc = Sd = 162 mp; parter S teren = 5.123 mp; CF nr. 57000 Caracal127.795Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ CIF 4283511Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Olt CIF 20652939Sediu şi spaţiu de arhivare
  6390308.28.10Remiză cu 3 compartimenteŢara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. Gheorghe Doja nr. 171Sc - 70 mp; parter CF nr. 57000 Caracal6.187Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ CIF 4283511Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Olt
  CIF 20652939
  Spaţiu de arhivare
  7390318.27.07SaivanŢara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. Gheorghe Doja nr: 171;Sc = Sd = 105 mp; parter CF nr. 57000 Caracal2.246Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ CIF 4283511Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Olt CIF 20652939Spaţiu de arhivare
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!