Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ANEXĂ din 6 aprilie 2021privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 bis din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021


  Conţinută de ORDINUL nr. 245 din 6 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 15 aprilie 2021.
  Modificări şi completări la anexa nr. 2 a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/20181.
  La anexa nr. 2 "Cerinţe tehnice minime aplicabile construcţiilor navale care navighează pe căile navigabile interioare din zonele 1, 2, 3 şi 4" partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Cerinţele tehnice aplicabile construcţiilor navale sunt cele stabilite în standardul ES-TRIN 2019/1, după cum urmează:
  2. În Cuprins, titlul Capitolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:PREVEDERI SPECIALE APLICABILE PROPULSIEI ELECTRICE A NAVEI3. În Cuprins la Instrucţiunile pentru aplicarea standardului tehnic, titlul instrucţiunii ESI-II-5 se modifică şi va avea următorul cuprins:MĂSURĂRI DE ZGOMOT4. În Cuprins la Instrucţiunile pentru aplicarea standardului tehnic, titlul instrucţiunii ESI-II-13 se modifică şi va avea următorul cuprins:MODEL PENTRU UN PLAN GENERAL LIMITAT AL INSTALAŢIEI ELECTRICE PENTRU CONSTRUCŢIA NAVALĂ CARE A FOST CONSTRUITĂ LA SAU ÎNAINTE DE 1 APRILIE 19765.
  La articolul 1.01, alineatele 11.1 şi 11.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:11.1 "sursă de energie": un purtător de energie sau un convertor de energie utilizat pentru producerea energiei utile. Pentru comenzile guvernării, alimentarea cu energie a acestei comenzi a guvernării şi a dispozitivului de conducere, realizată în mod obişnuit de către o reţea de bord sau de o baterie, în mod alternativ de un acumulator sau un motor cu combustie internă;11.2 "sursă de energie electrică": sursa de energie din care se obţine curentul electric, de regulă un motor cu ardere internă cu un convertizor de energie, de exemplu, un generator sau o baterie sau, alternativ, un acumulator;
  6. La articolul 3.04 alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:5. Scările de tambuchi şi scările ce permit accesul în încăperile de maşini, încăperile de căldări şi în buncăre trebuie să fie bine fixate şi executate din oţel sau dintr-un alt material echivalent rezistent la şocuri mecanice şi incombustibil.7. Capitolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Capitolul 11 PREVEDERI SPECIALE APLICABILE PROPULSIEI ELECTRICE A NAVEI
  Articolul 11.00Definiţii În scopurile acestui capitol, se aplică următoarele definiţii:1. "instalaţie de propulsie" înseamnă o unitate compusă dintr-o sursă de energie electrică, inclusiv electronica de putere, motorul de propulsie electrică, transmisia, arborele, elicea etc., utilizate pentru a genera mişcarea construcţiei navale;2. "propulsie electrică a navei" înseamnă o instalaţie de propulsie a navei exclusiv electrică sau diesel-electrică sau gaz-electrică, care este acţionată de o sursă de alimentare proprie sau de reţeaua de la bord şi care este constituită cel puţin dintr-un motor de propulsie electrică. În cazul unei instalaţii de propulsie diesel-electrică sau gaz-electrică, această expresie se referă numai la componentele electrice ale instalaţiei de propulsie în cauză;3. "propulsie electrică principală" înseamnă o propulsie electrică a navei care este utilizată pentru a asigura manevrabilitatea prevăzută la cap. 5;4. "propulsie electrică auxiliară" înseamnă o propulsie electrică suplimentară a unei construcţii navale care nu este o propulsie electrică principală;5. "motor de propulsie electrică" înseamnă un motor electric care acţionează arborele elicei sau arborele unei instalaţii de propulsie comparabile, cum ar fi, de exemplu, propulsoare cu jet de apă.
  Articolul 11.01Prevederi generale pentru propulsia electrică a navei1. Propulsia electrică principală a unei construcţii navale trebuie să cuprindă cel puţin:a) două surse de curent electric, indiferent de numărul de acţionări principale,b) un comutator,c) un motor de propulsie electrică,d) posturi de guvernare, precum şie) în funcţie de concepţia propulsiei electrice principale, electronica de putere corespunzătoare.
  2. Dacă o propulsie principală electrică este echipată numai cu un singur motor de propulsie şi construcţia navală nu are altă propulsie a navei pentru a garanta o putere de propulsie suficientă, propulsia principală electrică trebuie să fie proiectată astfel încât construcţia navală să fie capabilă să asigure cel puţin deplasarea cu propriile mijloace cât şi manevrabilitatea necesară în următoarele cazuri:a) disfuncţionalitatea electronicii de putere saub) disfuncţionalitatea reglării şi a comenzii instalaţiei de propulsie.3. Planurile generale pentru întreaga instalaţie electrică menţionate la art. 10.01 alin. 2 lit. a) includ, de asemenea, amplasarea componentelor principale şi a încăperilor electrice de serviciu ale propulsiei electrice a navei.4. Dacă motoarele de propulsie electrică sunt alimentate cu baterii sau acumulatori, capacitatea lor trebuie monitorizată şi indicată. Trebuie să se asigure că capacitatea bateriilor sau a acumulatorilor permite, în orice situaţie şi în orice moment, să se ajungă în deplină siguranţă în locuri de staţionare cu mijloacele proprii ale construcţiei navale. În cazul în care capacitatea bateriilor sau a acumulatorilor este redusă la capacitatea reziduală minimă, în conformitate cu a doua frază, o alarmă optică şi acustică trebuie să fie declanşată şi indicată în timonerie.5. Dacă propulsia electrică a navei este o propulsie gaz-electrică sau diesel-electrică, componentele electrice nu trebuie să producă efecte adverse asupra motorului care funcţionează cu gaz sau diesel.6.
  O funcţionare defectuoasă a propulsiei electrice a navei nu trebuie să împiedice funcţionarea construcţiei navale astfel încât sistemele de urgenţă prevăzute în prezentul Standard, în special deplasarea prin mijloacele proprii sau alimentarea electrică de urgenţă, să fie afectate.
  7. Două propulsii electrice ale navei pot fi considerate independente numai dacă circuitele de alimentare ale motoarelor de propulsie electrică sunt complet separate unul de celălalt sau dacă un studiu de siguranţă FMEA-S atestă că nicio defecţiune a unei propulsii electrice nu afectează funcţionarea celeilalte.8. Propulsia electrică a navei trebuie să poată fi oprită sau dezactivată manual în caz de urgenţă.
  Articolul 11.02Generatoare, transformatoare şi comutatoare pentru propulsia electrică a navelor1. Generatoarele, transformatoarele şi comutatoarele trebuie proiectate pentru:a) supraîncărcări temporare şib) efectele manevrelor în funcţie de condiţiile de utilizare şi de funcţionare.
  2. Regulatoarele de motorină sau de gaz ale motoarelor diesel sau pe gaz pentru sistemele de propulsie electrică trebuie să asigure o funcţionare sigură pe întreaga gamă de turaţii şi pentru toate condiţiile de navigaţie şi de manevră în funcţionarea individuală şi paralelă. În cazul în care o sursă de curent electric nu funcţionează în conformitate cu art. 11.01 alin. 1 lit. a), trebuie să existe o reducere automată a puterii, astfel încât propulsia electrică principală să continue cu o putere redusă, astfel încât construcţia navală să fie în continuare capabilă să se deplaseze cu propria putere.3. Sursele de curent electric, în conformitate cu art. 11.01 alin. 1 lit. a), ale generatoarelor trebuie să fie proiectate astfel încât să poată absorbi puterea inversă care apare în timpul manevrelor de inversare atunci când se ia în considerare conceptul de propulsie al navei.4. Generatoarele trebuie să poată fi pornite şi oprite fără a întrerupe propulsia electrică principală.
  Articolul 11.03Motoare electrice de propulsie pentru propulsia electrică a navei1. În funcţie de condiţiile de utilizare şi de funcţionare, trebuie proiectate motoare electrice de propulsie pentru propulsia electrică a navei pentru:a) supraîncărcări temporare şib) efectele manevrelor.2. Motoarele de propulsie electrică trebuie proiectate astfel încât armonicile curenţilor şi tensiunilor să nu afecteze funcţionarea lor în siguranţă.3. Izolarea bobinelor trebuie să fie proiectată pentru supratensiuni, care pot apărea datorită manevrelor şi operaţiunilor de comutare.4. Motoarele de propulsie ale sistemelor de propulsie principală, atât electrice, cât şi cu răcire externă, trebuie să fie dimensionate astfel încât, în cazul în care răcirea externă se defectează, acestea să fie încă capabile să funcţioneze cu putere redusă, astfel încât construcţia navală să fie cel puţin capabilă să se deplaseze cu propria putere.5. Motoarele de propulsie electrică trebuie să reziste la un scurtcircuit la bornele lor şi în instalaţia de propulsie fără a se deteriora în condiţii de funcţionare nominale, până când dispozitivul de protecţie este declanşat.
  Articolul 11.04Electronică de putere pentru propulsia navei electrice1. Cerinţele privind electronica de putere în conformitate cu art. 10.18 şi 10.20 trebuie aplicate cu următoarele prevederi.2. Electronica de putere trebuie proiectată pentru sarcinile anticipate, inclusiv suprasarcină şi scurtcircuit, în toate condiţiile de operare şi de manevră.3. În cazul în care elementele electronice de putere sunt răcite forţat, acestea trebuie să poată continua să funcţioneze cu putere redusă, în cazul în care sistemele lor de răcire se defectează, astfel încât ca propulsia electrică principală să asigure, cel puţin, deplasarea construcţiei navale cu propria putere. În cazul unei defecţiuni a sistemului de răcire, se declanşează şi se afişează o alarmă în timonerie.4. Circuitele de excitaţie, a căror defecţiune poate periclita funcţionarea în condiţii de siguranţă, pot fi protejate numai împotriva scurtcircuitelor.Articolul 11.05Postul de guvernare - Dispozitive de monitorizare
  1. Starea de funcţionare a propulsiei electrice a navei şi a componentelor sale principale trebuie să fie indicată în timonerie şi la nivelul instalaţiei de propulsie.2. Dacă sistemul de control din timonerie se defectează, monitorizarea şi funcţionarea propulsiei electrice principale trebuie să fie posibile la faţa locului. Comutarea de către echipaj trebuie să fie posibilă într-o perioadă de timp rezonabilă, fără modificări ale sistemului de propulsie şi vitezei şi direcţiei de rotaţie a elicei. Trebuie asigurat un sistem de comunicaţii vocale cu timoneria.3. Condiţiile de funcţionare şi modul de funcţionare a propulsiei electrice a navei, inclusiv răspunsul dispozitivului de protecţie, trebuie să fie documentate într-o memorie nevolatilă a computerului, astfel încât o defecţiune să poată fi analizată şi uşor de înţeles.
  Articolul 11.06Control, reglare si limitare automată a puterii1. (fără conţinut)2. Pentru a proteja reţeaua de la bord de supraîncărcare, trebuie de asemenea să fie prevăzute:a) o oprire automată a aparatelor electrice care nu sunt folosite pentru a asigura siguranţa persoanelor sau navigaţia şi
  b) dacă este necesar, o limitare automată suplimentară a puterii motoarelor de propulsie electrică.
  3. Prevederile art. 8.03 alin. 4 se aplică prin analogie.4. În cazul opririi unităţilor de propulsie individuale cauzate de o limitare automată a puterii, asimetria de propulsie trebuie să rămână cât mai mică posibil.
  Articolul 11.07Protecţia propulsiei electrice a navei1. Oprirea automată a propulsiei electrice a navei, care ar afecta manevrabilitatea construcţiei navale, ar trebui să se limiteze la defecţiuni care ar duce la deteriorarea semnificativă a instalaţiei de propulsie.
  2. Dispozitivele de protecţie trebuie reglate astfel încât să nu fie declanşate în situaţiile menţionate la art. 11.02 alin. 1 şi 11.03 alin 1.3. Dacă valoarea măsurată sau de referinţă este pierdută sau în cazul unei defecţiuni a alimentării cu energie a sistemului de comandă sau de reglare în conformitate cu art. 11.06:a) viteza de rotaţie a elicei nu trebuie să crească la niveluri inadmisibile;b) sistemul de propulsie nu trebuie să fie inversat de manieră automată;c) nu trebuie să apară nicio altă situaţie de funcţionare periculoasă.4. Dacă o propulsie electrică a navei poate fi blocată mecanic în mod incontrolabil, aceasta trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de monitorizare care să protejeze propulsia electrică a navei împotriva deteriorării.5. Fiecare motor de propulsie electrică trebuie echipat cu:a)
  monitorizarea defectelor de împământare;
  b) protecţie diferenţială sau dispozitiv de protecţie echivalent;c) sistem de monitorizare a temperaturii înfăşurării cu un declanşator de alarmă la temperaturi înalte ale înfăşurării.
  6. Trebuie prevăzute următoarele dispozitive suplimentare de protecţie:a) protecţie împotriva supraturaţiei;b) protecţie împotriva supracurentului şi a scurtcircuitului;c) protecţia împotriva curenţilor induşi care dăunează motorului de propulsie electrică cauzată de o creştere semnificativă a tensiunii.
  7. La declanşarea dispozitivului de protecţie, trebuie să se asigure că:a) puterea este redusă sau subsistemele defectuoase sunt oprite selectiv;b) propulsia electrică a navei este oprită într-o manieră controlată;c) în timpul opririi, energia acumulată în părţile componente şi în circuitul de sarcină nu poate avea niciun efect dăunător.8. Declanşarea dispozitivelor de protecţie, de reducere şi de alarmă trebuie să fie indicată optic şi acustic în timonerie şi într-o poziţie adecvată a construcţiei navale. Ecranul trebuie resetat numai după confirmare. O condiţie de alarmă trebuie să rămână vizibilă chiar şi după oprire.
  Articolul 11.08Încercarea propulsiei electrice a navei1. Conceptul de încercare prevăzut de producătorul propulsiei electrice a navei trebuie prezentat comisiei de inspecţie înainte de a fi pus în funcţiune pentru prima dată. Aceasta din urmă poate solicita încercări şi probe suplimentare care să confirme funcţionarea în siguranţă a propulsiei electrice a navei şi a funcţiilor sale. Acest lucru se aplică în special acelor cazuri în care construcţia navală trebuie să fie capabilă să se deplaseze cu propria putere în caz de disfuncţionalităţi. Conceptul de încercare acceptat de comisia de inspecţie este considerat a fi instrucţiunile producătorului în conformitate cu alin. 2.2. Încercarea propulsiei electrice a navei trebuie efectuată de către un expert conform instrucţiunilor producătorului:a) înainte de punerea în funcţiune pentru prima dată,b) înainte de a fi repusă în funcţiune după o modificare sau reparaţie importantă,c) la fiecare inspecţie periodică. Trebuie să se elibereze un certificat de inspecţie, semnat de expert şi care indică data inspecţiei. Certificatul de inspecţie trebuie păstrat permanent la bord.Articolul 11.09Propulsie electrică auxiliară cu electronica de putere1. O propulsie electrică auxiliară cu electronica de putere pentru controlul vitezei este constituită din cel puţin un aparat de comutare, un motor electric de propulsie şi electronica de putere corespunzătoare.2. În plus faţă de prevederile art. 10.18, electronica de putere a propulsiei electrice auxiliare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:a) Componentele electronicii de putere trebuie protejate împotriva depăşirii valorilor lor limită pentru intensitate şi tensiune.b) Siguranţele speciale cu semiconductori trebuie să fie monitorizate. În cazul unei defecţiuni a electronicii de putere, propulsia electrică auxiliară trebuie să fie oprită, dacă este necesar, pentru a evita deteriorarea ulterioară, luând în considerare siguranţa în funcţionare a construcţiei navale.c) La declanşarea dispozitivului de protecţie a electronicii de putere, prevederile art. 11.07 alin. 7 se aplică prin analogie.d) Declanşarea dispozitivelor de protecţie trebuie să fie indicată printr-un semnal de alarmă în timonerie şi la dispozitivele de protecţie.
  8. La articolul 13.01, alineatul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:14. Se admite utilizarea de cabluri de sârmă în locul lanţurilor de ancoră. Cablurile trebuie să aibă aceeaşi rezistenţă la rupere ca şi cea prevăzută pentru lanţuri, dar trebuie să fie mai lungi cu 20%.9. La articolul 13.05, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Agenţi de stingere a incendiului Pentru protecţia încăperilor de maşini, încăperilor de căldări şi încăperilor pompelor, următorii agenţi de stingere pot fi folosiţi în instalaţiile fixe de stingere a incendiilor:a) CO2 (dioxid de carbon);
  b) HFC 227ea (heptafluoropropan);c) IG-541 (52% nitrogen, 40% argon, 8% dioxid de carbon);d) FK-5-1 -12 (dodecafluoro-2-metilpentan-3-on);e) H2O (apă);f) K2CO3 (carbonat de potasiu).
  10. La articolul 13.05, alineatul 7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) Recipienţii sub presiune, armăturile şi tubulaturile de presiune trebuie să corespundă cerinţelor în vigoare într-unul din statele membre sau, în cazul în care nu există astfel de cerinţe, celor ale unei societăţi de clasificare recunoscute.11. La articolul 13.05, alineatul 14, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) Instalaţia de stingere a incendiului trebuie să aibă o aprobare de tip în conformitate cu MSC/Circ. 116510 sau cu un alt standard recunoscut de unul dintre statele membre. Aprobarea de tip este acordată de o societate de clasificare recunoscută sau de o instituţie de inspecţie acreditată. Instituţia de inspecţie acreditată trebuie să respecte standardul european EN ISO/IEC 17025:2005.12. La articolul 13.05, după alineatul 14, se introduce un nou alineat, alineatul 15, cu următorul cuprins:15. Instalaţii de stingere a incendiului care funcţionează cu K2CO3 Suplimentar cerinţelor prevăzute de la alin. 1 la 7 şi 9, instalaţiile de stingere a incendiilor care utilizează K2CO3 ca agent de stingere trebuie să respecte următoarele prevederi:a) Instalaţia de stingere a incendiului trebuie să aibă o aprobare de tip în conformitate cu MSC/Circ. 1270101 sau cu un alt standard recunoscut de unul dintre statele membre. Aprobarea de tip este acordată de o societate de clasificare recunoscută sau de o instituţie de inspecţie acreditată. Instituţia de inspecţie acreditată trebuie să respecte standardul european EN ISO/IEC 17025:2005.
  b) Fiecare încăpere trebuie să fie prevăzută cu propriul sistem de stingere a incendiilor.c) Agentul de stingere a incendiilor trebuie să fie depozitat în rezervoare fără presiune special prevăzute în încăperea care trebuie protejată. Aceste rezervoare trebuie montate astfel încât agentul de stingere să fie distribuit uniform în încăpere. În mod special, agentul de stingere trebuie să acţioneze şi sub tablele punţii.d) Fiecare rezervor este conectat separat cu dispozitivul de declanşare.e) Cantitatea de agent de stingere în raport cu încăperea care trebuie protejată este de cel puţin 120 g per m3 din volumul net al acestei încăperi. Acest volum net se calculează în conformitate cu MSC/Circ. 1270, punctele 11.2 la 11.4. Trebuie să fie posibilă furnizarea agentului de stingere în 120 de secunde.
  13. La articolul 13.05, după nota de subsol 10 se introduce o nouă notă de subsol, nota de subsol 10.1 aferentă alineatului 15, cu următorul cuprins:Circulara MSC/Circ. 1270 - Ghiduri revizuite pentru aprobarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiului cu aerosoli echivalente instalaţiilor fixe de stingere cu gaz, astfel cum se menţionează în SOLAS 1974, pentru încăperile de maşini - adoptată la 4 iunie 2008, Circulara MSC/Circ. 1270/Corr. 1 - Corigenda - adoptată la 29 august 2008.
  14. Articolul 14.04 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 14.04Punţi din bord1. Lăţimea liberă a punţii din bord trebuie să fie de cel puţin 0,60 m. Această cerinţă se aplică până la o înălţime de 2 m deasupra punţii din bord. Prin derogare de la prima frază, lăţimea liberă a punţii din bord poate fi redusă la:a) 0,50 m în anumite locuri necesare pentru operarea navei cum ar fi prizele de apă pentru spălarea punţii;b) 0,40 m în dreptul babalelor şi tacheţilor.2. Prin derogare de la alin. 1, lăţimea liberă a punţii din bord poate fi redusă la 0,54 m, până la o înălţime de 0,90 m deasupra punţii din bord, cu condiţia ca lăţimea liberă de deasupra, între bordajului corpului şi interiorul ramei de magazie să nu fie mai mică de 0,65 m.3.
  Prin derogare de la alin. 1, lăţimea liberă a punţii din bord poate fi redusă la 0,5 m. cu condiţia ca marginea exterioară a punţii din bord să fie prevăzută cu o balustradă în conformitate cu standardul european EN 711: 2016 pentru a preveni căderea.
  15. La articolul 15.02, alineatul 5, ultima frază se modifică şi va avea următorul cuprins:Restricţia referitoare la modul de exploatare menţionat la lit. b) trebuie să fie introdusă în certificatul navei de navigaţie interioară.16. La articolul 19.02, alineatul 13, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) Dacă mai multe compartimente comunică prin tubulaturi sau prin conducte de ventilaţie, acestea trebuie să conducă, într-un loc corespunzător, la o deschidere situată deasupra liniei de plutire de avarie, corespunzătoare celei mai nefavorabile inundări.17.
  La articolul 19.08, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Toate navele de pasageri trebuie să aibă instalaţii de comunicare internă conform art. 7.08. Aceste instalaţii trebuie să fie de asemenea disponibile în încăperile de serviciu şi, acolo unde nu este comunicare directă din timonerie, în zonele de acces şi de evacuare pentru pasageri menţionate la art. 19.06, alin. 8.
  18. La articolul 19.08, după alineatul 9 se introduce un nou alineat, alineatul 10, cu următorul cuprins:10. Navele de pasageri trebuie să fie echipate cu cel puţin un defibrilator extern automat. Locaţia sa este indicată de un simbol pentru "defibrilatorul extern automat" în conformitate cu Figura 12 din Anexa nr. 4 la ES-TRIN, având o lungime a laturii de cel puţin 10 cm. Defibrilatorul extern automat trebuie să fie menţinut în conformitate cu instrucţiunile producătorului.19. La articolul 19.10, alineatul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) încăperile de serviciu, încăperile de maşini, încăperile în care se află echipamentul de guvernare şi ieşirile lor;20. La articolul 19.10, alineatul 3, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:i) zonele în care se adună pasagerii, personalul de la bord şi membrii de echipaj în caz de pericol;21. La articolul 19.10, alineatul 3, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j) cu următorul cuprins:j) locaţiile unde se găseşte un defibrilator extern automat.22. La articolul 19.13, alineatul 2, litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:s) trusele de prim ajutor;
  23. La articolul 19.13, alineatul 2, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t) cu următorul cuprins:t) defibrilatorul extern automat.24. La articolul 25.01, alineatul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) la Capitolul 7: Art. 7.01 alin. 2, Art. 7.02 alin. 1 şi 3, subparagrafele 1 şi 2, Art. 7.05 alin. 2,Art. 7.13 pentru navele maritime aprobate pentru navigaţia radar de către o singură persoană;25. La articolul 28.04, alineatul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) să respecte cerinţele art. 31.02.
  26. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, nota referitoare la Capitolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  CAPITOLUL 9Pentru motoarele deja instalate la bord șia) care nu sunt aprobate tip saub) pentru care nu a fost efectuată nicio încercare de instalare, numai art. 9.02 se aplică. 
  9.01alin. 1 la 4Prevederi generalePentru motoare care respectă prevederile privind aprobarea de tip și de instalare în vigoare la data instalării: N.R.
  9.06 
  Încercările privind instalarea
  27. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, nota referitoare la Capitolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  CAPITOLUL 10  
  10.01alin. 1 a doua frazăPrezentarea documentelor cerute la comisia de inspecțieN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2035
  alin. 2 lit. b)Planuri ale tablourilor principale, ale tablourilor în caz de avarie și ale tablourilor de distribuție trebuie să fie la bordN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de
  01.01.2010
  alin. 2 lit. e)Planuri ale tablourilor electrice și documentele privind motoarele de propulsie electricăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2030
  alin. 2 lit. f)Planurile instalațiilor electroniceN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2030
  alin. 2 lit. g)Planurile circuitelor de curent de comandăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2030
  alin. 3Temperaturile mediului ambiant în interior și pe punteN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2010
  10.02 Instalații de alimentare cu energie
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2010
  10.03 Tipul de protecție în funcție de locațieN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2030
  10.04 Protecția contra explozieiN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  10.05alin. 4Secțiunea conductoarelor de împământareN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  10.06alin. 1 tabelCurent alternativ trifazat
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  10.08alin. 1Conformitatea cu standardele europene EN15869-1, EN15869-3 și EN16840N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 9Conectarea sau deconectarea numai atunci când linia nu se află sub tensiuneN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2030
  10.10alin. 1Instalarea transformatoarelorN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 2Izolarea înfășurărilor primare și secundare ale transformatoarelorN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2050
  alin. 3Prizele de alimentare ale înfășurărilor secundare ale transformatoarelorN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2050
  alin. 4Placa indicând producătorul și puterea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelorN.R.T. cu excepția motoarelor, care intră sub incidența Capitolului 9 sau Regulamentului (EU) 2016/1629 sau Capitolului 8a al Regulamentului pentru inspecția navelor pe Rin. 
  10.11alin. 3Ventilarea spre puntea deschisă a încăperilor de serviciu și a dulapurilorN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară  
  alin. 7Ventilarea încăperilor, dulapurilor sau casetelor închise în care sunt instalați acumulatoriiN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară  
  alin. 12Dimensionarea dispozitivului de încărcareN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 13Dispozitive de încărcare automatăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 14Tensiunea de încărcare maximăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 15Standardele europene EN 62619 și EN 62620 pentru acumulatorii litiu-ionN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 16Sisteme de gestiune a acumulatorilorN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  10.12alin. 2 lit. d)Alimentarea directă a aparatelor consumatoare necesare propulsiei și manevrei navei
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  alin. 3 lit. b)Instalații pentru monitorizarea izolației în raport cu împământareaN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2010
  10.13 Întrerupătoare de circuit în caz de avarieN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2010
  10.14alin. 3, a doua frazăInterzicerea comutatoarelor unipolare în spălătorii, băi și încăperi umedeN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2010
  10.15alin. 2Secțiunea minimă a conductorului de 1,5 mmpN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de
  01.01.2010
  alin. 10Cabluri care leagă timoneriile escamotabileN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2010
  alin. 11Trecerile ansamblurilor de cabluriN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 12Cabluri care conectează o sursă de energie electrică de urgență la echipamentele consumatoareN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 13Cabluri în zone cu temperaturi ambientale ridicateN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 14Instalarea cablurilor de alimentare principale și de rezervăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de
  01.01.2025
  10.16alin. 3, a doua frazăRepartiția pe două circuiteN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  10.18alin. 1Posibilitatea deconectării rețeleiN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data deMijloacele de protecție vechi pot rămâne în uz dacă este confirmat de către un expert că acestea permit o protecție comparabilă01.01.2025
  alin. 2AccesibilitateN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2050
  alin. 3Izolarea galvanică a circuitelor de control și de putereN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 4Funcționarea în caz de fluctuații de tensiune și frecvențăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  alin. 5Perioadă de descărcare după deconectarea de la rețeaN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară 
  alin. 6Comportament în caz de defectare a semnalelor de control externeN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  alin. 7Comportament în caz de defectare a tensiunii de comandăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  alin. 8Detectarea erorilor și prevenirea prezenței erorilor nedetectateN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  alin. 9MonitorizareaN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  alin. 10Examinarea de tipN.R.T. 
  10.19 Sisteme de alarmă și de siguranță pentru instalații mecaniceN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  10.20 Condiții de încercare pentru instalațiile electroniceN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2035
  10.21 
  Compatibilitatea electromagneticăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2035
  28. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, după nota referitoare la Capitolul 10, se introduce o nouă notă, nota referitoare la Capitolul 11 cu următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  CAPITOLUL 11N.R.T. 
  29. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, nota referitoare la articolul 13.07, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineat
  ConținutTermen final și observații
  13.07alin. 1Aplicarea standardului european la bărcile de serviciuN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data dePentru bărcile de serviciu aflate la bord înainte de 01.10.2003, se poate dovedi, în mod alternativ, că acestea respectă cerințele de siguranță prevăzute la art. 32.0601.01.2020
  30. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, nota de subsol cu numărul 26 se elimină.31. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, nota referitoare la articolul 14.04, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  14.04alin. 1Lățimea liberă a punții din bordPentru navele cu B ≤ 7,30 m: N.R.T.^28 
  Pentru navele cu L < 55 m în lungime numai cu încăperi de locuit în pupa, N.R.T. 
  Pentru toate celelalte nave:N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2035
  32. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, se şterge nota referitoare la articolul 14.04, alineatul 2.33. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, nota referitoare la articolul 19.06, alineatul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  19.06alin. 6 lit. c)Nicio cale de evacuare nu trece prin bucătăriiN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data deÎn cazul în care o cale de evacuare alternativă care evită bucătăria nu poate fi pusă în practică din punct de vedere tehnic sau aplicarea acesteia impune costuri disproporționate, certificatul navei de navigație interioară poate fi reînnoit numai dacă:a) au fost analizate riscurile asociate trecerii căii de evacuare prin bucătărie, șib) recomandările în conformitate cu această analiză de limitare a riscurilor au fost puse în aplicare, spre satisfacția comisiei de inspecție, în bucătărie.01.01.2020
     Această analiză de limitare a riscurilor trebuie să vizeze cel puțin următoarele aspecte:a) accesibilitatea căii de evacuare;b) pericolele de incendiu;c) riscurile de la suprafețele fierbinți;d) pericolele de alunecare și de deplasare pe podele de bucătărie;e) pericolele specifice pentru anumite grupuri țintă, cum ar fi persoanele cu mobilitate redusă. 
  34. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, nota de subsol cu numărul 29 se elimină.35. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, nota referitoare la articolul 19.07, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  19.07alin. 2Al doilea sistem de propulsie independent într-o încăpere de mașini separatăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data deN.R.T. pentru navele de pasageri care îndeplinesc următoarele cerințe:a) Instalația de stingere a incendiului existentă, menționată la art. 19.12 alin. 9 pentru a proteja încăperea mașinilor poate fi declanșată imediat în încăperea de mașini fără pericol pentru oamenii aflați în încăperea de mașini.În caz contrar, motoarele cu combustie în încăperea de mașini sunt protejate cu instalații suplimentare de stingere a incendiului pentru protecția obiectului, care pot fi declanșate imediat în încăperea de mașini fără pericol pentru oamenii aflați în încăperea de mașini.b) Prin derogare de la art. 13.06, o instalația de stingere a incendiilor pentru protecția obiectului, care poate fi declanșată imediat fără pericol pentru persoanele aflate în încăperea de mașini, este necesară pentru:- motoarele de combustie închise;- generatoarele închise;- tabloul principal de distribuție.
  c) Instalațiile de stingere a incendiilor pentru protecția obiectelor menționate la lit. a) și b) trebuie proiectate de o firmă specializată.În plus, cerințele art. 13.05 alin. 9 se aplică prin analogie.d) Pe lângă instalația de santină menționată la art. 8.08, încăperea de mașini este echipată cu o pompă suplimentară de santină.Capacitatea sa de pompare (Q) în 1/min este calculată prin Q = d_2^2 x d_2 se calculează în conformitate cu art. 8.08 alin. 3, iar lungimea maximă a încăperii de mașini se utilizează pentru „I”.Pompa de santină trebuie să fie amplasată în zona sigură.Trebuie să fie posibilă pornirea pompei și acționarea supapelor de presiune de deasupra punții principale.e) Capacitatea totală de pompare a tuturor pompelor situate în această încăpere de mașini și care pot fi utilizate pentru pompare trebuie să fie de cel puțin 3000 l/min.f) Lit. d) și e) nu sunt necesare în cazul în care motoarele principale sunt situate deasupra liniei de plutire de avarie în cazul inundării încăperii de mașini.
  01.01.2020
  36. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, nota de subsol cu numărul 30 se elimină.37. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 2, după nota referitoare la articolul 19.08, alineatul 6, se introduce o nouă notă, nota referitoare la articolul 19.08, alineatul 10, cu următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  19.08alin. 10Defibrilatorul extern automatN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară  
  38. La tabelul de la articolul 32.03, alineatul 2, nota referitoare la Capitolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  CAPITOLUL 10  
  10.01alin. 2 lit. a), lit. c) și lit. d)- planuri generale privind întreaga instalație electrică,- indicații privind cerințele de putere pentru echipamentul de serviciu electric
  - tipurile de cabluri cu indicarea secțiunii conductorului.
  R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2020
  R.T. pentru navele a căror planuri sunt întocmite în conformitate cu art. 32.04 alin. 3 a doua frază. 
   
  10.03 Tipul de protecție în funcție de locațieR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  10.06alin. 1 tabel fără nota de subsol 4Tensiunea maximă permisibilăR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  10.10 Generatoare, motoare și transformatoareR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de
  01.01.2015
  10.11alin. 3 și 5Instalarea acumulatorilorR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  10.12 Dispozitive de comutare și de controlR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  10.13 Întrerupătorul de circuit în caz de avarieR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  10.14 Accesorii de instalareR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de
  01.01.2015
  10.15alin. 1 la 10CabluriR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  10.17 Lumini de navigațieR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  39. La tabelul de la articolul 32.03, alineatul 2, nota de subsol cu numărul 36 se elimină.40. La tabelul de la articolul 32.03, alineatul 2, nota referitoare la articolul 15.02, alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  CAPITOLUL 15  
  15.02alin. 5Zgomot și vibrații în încăperile de locuitLa reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data deÎn cazul în care valoarea limită stabilită nu este respectată după această dată, Certificatul navei de navigație interioară poate fi reînnoit numai dacă se respectă una dintre cele două alternative de mai jos.Alternativa 1:a) Solicitantul poate demonstra, spre satisfacția comisiei de inspecție, că a făcut ceea ce se poate aștepta în mod rezonabil din partea sa pentru a reduce nivelul de zgomot în încăperile de locuit în cauză;b) Depășirea rămasă a valorii limită nu trebuie să depășească:- 5 dB (A) în încăperile de locuit;- 10 dB (A) în cabinele de dormit, șic) Dispozitivele individuale de protecție acustică corespunzătoare trebuie să fie disponibile în încăperile unde valorile limită sunt depășite.Dacă nu este posibil să se reducă nivelul zgomotului în cabinele de dormit sub valoarea stabilită la lit. b), este permisă reducerea suplimentară a zgomotului, cum ar fi anularea zgomotului. Aceasta se supune prevederii conform căreia zgomotul ambiental trebuie să scadă sub valoarea-limită stabilită la lit. b). Lit. c) se aplică prin analogie.01.01.2020
    
   Alternativa 2:Construcția navală poate continua modul său de operare, dacă monitorizarea printr-un tahograf asigură că construcția navală, cel puțin pentru perioadele de odihnă prescrise de prevederile naționale ale statelor membre, este operată la o turație a motorului principal la care valorile limită pentru zgomotul din cabinele de dormit nu depășesc 60 dB (A).Valoarea acestei turații va fi stabilită prin încercări la prima reînnoire a certificatului navei de navigație interioară după 01.01.2020 și înscrisă în certificatul navei de navigație interioară. 
  41. La tabelul de la articolul 32.03, alineatul 2, nota de subsol cu numărul 37 se elimină.42. La articolul 32.04, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:3. Construcţiile navale, a căror chilă a fost pusă înainte de 01.07.1983, nu este necesar să corespundă prevederilor cap. 10 al acestui standard, dar ele trebuie să corespundă cel puţin cap. 6 din Regulamentul de inspecţia a navelor pe Rhin aplicabil de la 31.03.1983. Prin derogare de la art. 6.01 alin. 2 din Regulamentul de inspecţie a navelor de pe Rin, aplicabil la 31 martie 1983, este suficient un plan general limitat al instalaţiei electrice care conţine următoarele informaţii minime pentru construcţiile navale care au fost construite la sau înainte de 1 aprilie 1976:– sursele de energie;– conexiuni la mal sau alte reţele externe;– 
  panouri principale şi de distribuţie;
  – dispozitive de protecţie ale curentului principal;– comutatoare;– secţiuni transversale ale cablurilor.
  43. La tabelul de la articolul 32.05, alineatul 5, nota referitoare la Capitolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineat
  ConținutTermen final și observațiiData intrării în vigoare
  CAPITOLUL 9Pentru motoarele deja instalate la bord șia) care nu sunt aprobate de tip saub) pentru care nu a fost efectuată nicio încercare de instalare,numai art. 9.02 se aplică. 01.01.2020
  9.01alin. 1 la 4Prevederi generalePentru motoare care respectă prevederile privind aprobarea de tip și de instalare în vigoare la data instalării: N.R.  
  9.06 Încercările privind instalarea
  44. La tabelul de la articolul 32.05, alineatul 5, nota referitoare la Capitolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observațiiData intrării în vigoare
  CAPITOLUL 10   
  10.01alin. 1 a doua frazăPrezentarea documentelor cerute la comisia de inspecțieN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.203507.10.2018
  alin. 2 lit. b)Planuri ale tablourilor principale, ale tablourilor în caz de avarie și ale tablourilor de distribuție trebuie să fie la bord
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201007.10.2018
  alin. 2 lit. e)Planuri ale tablourilor electrice și documentele privind motoarele de propulsie electricăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.203007.10.2018
  alin. 2 lit. f)Planurile instalațiilor electroniceN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.203007.10.2018
  alin. 2 lit. g)Planurile circuitelor de curent de comandăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.203007.10.2018
  alin. 3Temperaturile mediului ambiant în interior și pe punte
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201007.10.2018
  10.02 Sisteme de alimentare electricăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201007.10.2018
  10.03 Tipul de protecție în funcție de locațieN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.203007.10.2018
  10.04 Protecția contra explozieiN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  07.10.2018
  10.05alin. 4Secțiunea conducătoarelor de împământareN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201507.10.2018
  10.06alin. 1 tabelCurent alternativ trifazatN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  10.08alin. 1Conformitatea cu standardele europene EN 15869-1, EN 15869-3 și EN 16840N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202207.10.2018
  alin. 9Conectarea sau deconectarea numai atunci când linia nu se află sub tensiuneN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  10.10alin. 2Instalarea transformatoarelorN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  alin. 3Înfășurările transformatoarelor primare și secundare separateN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.205007.10.2018
  alin. 4Prizele de alimentare ale înfășurărilor secundare ale transformatoarelorN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.205007.10.2018
  alin. 5Placa indicând producătorul și puterea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelorN.R.T. cu excepția motoarelor, care intră sub incidența Capitolului 9 sau Regulamentului (EU) 2016/1628 sau Capitolului 8a al Regulamentului pentru inspecția navelor pe Rin. 07.10.2018
  10.11alin. 3Ventilarea spre puntea deschisă a încăperilor de serviciu și a dulapurilorN.R.T., cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară 07.10.2018
  alin. 7Ventilarea încăperilor, dulapurilor sau casetelor închise în care sunt instalați acumulatorii0N.R.T., cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară 07.10.2018
  alin. 12Dimensionarea dispozitivului de încărcareN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  07.10.2018
  alin. 13Dispozitive de încărcare automatăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  alin. 14Tensiunea de încărcare maximăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  alin. 15Standardele europene EN 62619 și EN 62620 pentru acumulatori litiu-ionN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  alin. 16Sisteme de gestiune a acumulatorilorN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  07.10.2018
  10.12alin. 2 lit. d)Alimentarea directă a aparatelor consumatoare necesare a propulsiei și manevrei naveiN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201507.10.2018
  alin. 3 lit. b)Instalații pentru monitorizarea izolației în raport cu împământareaN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201007.10.2018
  10.13 Întrerupătoare de circuit în caz de avarieN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201007.10.2018
  10.14alin. 3, a doua frază
  Interzicerea comutatoarelor unipolare în spălătorii, băi și încăperi umedeN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201007.10.2018
  10.15alin. 2Secțiunea minimă a conductorului de 1,5 mmpN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201007.10.2018
  alin. 10Cabluri care leagă timoneriile escamotabileN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201007.10.2018
  alin. 11Trecerile ansamblurilor de cabluriN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  alin. 12Cabluri care conectează o sursă de energie electrică de urgență la echipamentele consumatoareN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  alin. 13Cabluri în zone cu temperaturi ambientale ridicateN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  alin. 14Instalarea cablurilor de alimentare principale și de rezervăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  10.06alin. 3, a doua frazăRepartiția pe două circuiteN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  07.10.2018
  10.18alin. 1Posibilitatea deconectării rețeleiN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data deMijloacele de protecție vechi pot rămâne în uz dacă este confirmat de către un expert că acestea permit o protecție comparabilă.01.01.202507.10.20118
  alin. 2AccesibilitateN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.205007.10.2018
  alin. 3Izolarea galvanică a circuitelor de control și de putereN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202507.10.2018
  alin. 4Funcționarea în caz de fluctuații de tensiune și frecvență
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202207.10.2018
  alin. 5Perioadă de descărcare după deconectarea de la rețeaN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de 07.10.2018
  alin. 6Comportament în caz de defectare a semnalelor de control externeN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202207.10.2018
  alin. 7Comportament în caz de defectare a tensiunii de comandăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202207.10.2018
  alin. 8Detectarea erorilor și prevenirea prezenței erorilor nedetectateN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202207.10.2018
  alin. 9MonitorizareaN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.202207.10.2018
  alin. 10Examinarea de tipN.R.T.  
  10.19 Sisteme de alarmă și de siguranță pentru instalații mecaniceN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.201507.10.2018
  10.20
   Condiții de încercare pentru instalațiile electroniceN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.203507.10.2018
  10.21 Compatibilitatea electromagneticăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.203507.10.2018
  45. La tabelul de la articolul 32.05, alineatul 5 după nota referitoare la Capitolul 10 se introduce o nouă notă, nota referitoare la Capitolul 11, cu următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observațiiData intrării în vigoare
  CAPITOLUL 11N.R.T. 01.01.2020
  46. La tabelul de la articolul 32.05, alineatul 5, nota referitoare la articolul 13.07, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observațiiData intrării în vigoare
  13.07alin. 1Aplicarea standardului european la bărcile de serviciuN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data dePentru bărcile de serviciu aflate la bord înainte de 01.10.2003, se poate dovedi, în mod alternativ, că acestea respectă cerințele de siguranță prevăzute la art. 32.06.01.01.202001.10.2003
  47. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 5, nota de subsol cu numărul 39 se elimină.48. La tabelul de la articolul 32.05, alineatul 5, nota referitoare la articolul 14.02, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observațiiData intrării în vigoare
  14.02alin. 4Dotarea marginilor exterioare ale punților, ale punților din bord și ale posturilor de lucruN.R.T. 01.12.2011
  49. La tabelul de la articolul 32.05, alineatul 5, se şterge nota referitoare la articolul 14.04, alineatul 2.50. La tabelul de la articolul 32.05, alineatul 5, nota referitoare la articolul 19.06, alineatul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observațiiData intrării în vigoare
  19.06alin. 6 lit. c)Nicio cale de evacuare nu trece prin bucătăriiN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data deÎn cazul în care o cale de evacuare alternativă care evită bucătăria nu poate fi pusă în practică din punct de vedere tehnic sau aplicarea acesteia impune costuri disproporționate, certificatul navei de navigație interioară poate fi reînnoit numai dacă:a) au fost analizate riscurile asociate trecerii căii de evacuare prin bucătărie, șib) recomandările în conformitate cu această analiză de limitare a riscurilor au fost puse în aplicare, spre satisfacția comisiei de inspecție, în bucătărie.Această analiză de limitare a riscurilor trebuie să vizeze cel puțin următoarele aspecte:a) accesibilitatea căii de evacuare;b) pericolele de incendiu;
  c) riscurile de la suprafețele fierbinți;d) pericolele de alunecare și de deplasare pe podele de bucătărie;e) pericolele specifice pentru anumite grupuri țintă, cum ar fi persoanele cu mobilitate redusă.
  01.01.202001.01.2020
  51. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 5, nota de subsol cu numărul 40 se elimină.52. La tabelul de la articolul 32.05, alineatul 5, nota referitoare la articolul 19.07 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observațiiData intrării în vigoare
  19.07alin. 2Al doilea sistem de propulsie independent într-o încăpere de mașini separată
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de 01.01.202001.01.2020
  N.R.T. pentru navele de pasageri care îndeplinesc următoarele cerințe:a) Instalația de stingere a incendiului existentă, menționată la art. 19.12 alin. 9 pentru a proteja încăperea mașinilor poate fi declanșată imediat în încăperea de mașini fără pericol pentru oamenii aflați în încăperea de mașini.În caz contrar, motoarele cu combustie în încăperea de mașini sunt protejate cu instalații suplimentare de stingere a incendiului pentru protecția obiectului, care pot fi declanșate imediat în încăperea de mașini fără pericol pentru oamenii aflați în încăperea de mașini.b) Prin derogare de la art. 13.06, o instalație de stingere a incendiilor pentru protecția obiectului, care poate fi declanșată imediat fără pericol pentru persoanele aflate în încăperea de mașini, este necesară pentru:- motoarele de combustie închise;- generatoarele închise;- tabloul principal de distribuție.c) Instalațiile de stingere a incendiilor pentru protecția obiectelor menționate la lit. a) și b) trebuie proiectate de o firmă specializată. În plus, cerințele art. 13.05 alin. 9 se aplică prin analogie.d) Pe lângă instalația de santină menționată la art. 8.08, încăperea de mașini este echipată cu o pompă suplimentară de santină.Capacitatea sa de pompare (Q) în 1/min este calculată prin Q – d_2^2 x d_2 se calculează în conformitate cu art. 8.08 alin. 3, iar lungimea maximă a încăperii de mașini se utilizează pentru „I”Pompa de santină trebuie să fie amplasată în zonă sigură.Trebuie să fie posibilă pornirea pompei și acționarea supapelor de presiune de deasupra punții principale.e) Capacitatea totală de pompare a tuturor pompelor situate în această încăpere de mașini și care pot fi utilizate pentru pompare trebuie să fie de cel puțin 3000 l/min.f) Lit. d) și e) nu sunt necesare în cazul în care motoarele principale sunt situate deasupra liniei de plutire de avarie în cazul inundării încăperii de mașini. 01.01.2020
  53. La tabelul de la articolul 32.02, alineatul 5, nota de subsol cu numărul 41 se elimină.54. La tabelul de la articolul 32.05, alineatul 5, după nota referitoare la articolul 19.08 alineatul 6 se introduce o nouă notă, nota referitoare la articolul 19.08 alineatul 10, cu următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observațiiData intrării în vigoare
  19.08alin. 10Defibrilatorul extern automatN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară 01.01.2020
  55. După articolul 32.05, se introduce un nou articol, articolul 32.06, cu următorul cuprins:Articolul 32.06 Bărcile de serviciu care au fost la bordul construcţiei navale înainte de 01.10.20031. Bărcile de serviciu care au fost la bord înainte de 01.10.2003 trebuie să fie:a) incluse în lista bărcile de serviciu pentru navigaţia interioară publicată de CESNI; saub) conforme cu condiţiile specificate la alin. 2.2. Bărcile de serviciu în conformitate cu alin. 1 lit. b) trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:a) Barca de serviciu trebuie să fie făcută din materiale adecvate. Barca de serviciu fabricată dintr-un material sintetic nu trebuie să prezinte semne de deteriorare.b) Produsul L_B x B_B x H_B trebuie să fie de cel puţin 2,7 mc.c)
  Barca de serviciu trebuie să posede scaune pentru numărul maxim permis de ocupanţi şi să poată manevra în siguranţă cu acest număr de ocupanţi la bord.
  d) Bordul liber al bărcii de serviciu cu numărul maxim permis de ocupanţi la bord trebuie să fie egal sau mai mare de 25 cm.e) Forţa de flotabilitate reziduală în kN a bărcii de serviciu umplută cu apă şi fără nicio persoană la bord trebuie să fie cel puţin 0,3 x L_B x B_B x H_B Barca de serviciu trebuie să aibă o asietă stabilă în toate situaţiile de încărcare.f) Barca de serviciu trebuie să fie prevăzută cu echipamentul corespunzător: două vâsle, un ispol, o saulă de ancorare şi o saulă de salvare, doi furcheţi, inel de remorcare şi inel de fixare pentru arimare.g) Barca de serviciu trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de drenare fabricat din material rezistent la coroziune, care poate fi închis în orice moment în mod rapid şi sigur. Obturatorul trebuie ataşat permanent la barca de serviciu.h) Toate părţile accesibile ale navei trebuie să fie rezistente la alunecare.i)
  Atunci când bordul nu poate fi prins sau bordul bărcii de serviciu goale depăşeşte 30 cm, barca navei trebuie să fie dotată cu frânghii sau mânere, astfel încât cineva din apă să se poată prinde.
  j) Barca de serviciu trebuie să fie prevăzută pe ambele borduri cu o bandă retroreflexivă cu o lăţime de cel puţin 0,1 m şi o lungime de 1 m.k) O placă de semnalizare trebuie să fie aplicată pe barca de serviciu în conformitate cu Anexa nr. 4 la ES-TRIN, Figura 10;l) Pentru condiţiile b) şi e): L_B : Lungimea bărcii de serviciu, în m; B_B: Lăţimea bărcii de serviciu, în m; H_B : înălţimea bordurilor bărcii de serviciu, în m. Conformitatea bărcii de serviciu cu aceste condiţii trebuie să fie confirmată de un expert, iar condiţiile c) şi e) trebuie să fie verificate prin încercări practice în ape stătătoare.
  3. Bărcile de serviciu în conformitate cu alin. 1 trebuie marcate cu o placă metalică în conformitate cu următorul model:
  Indicaţia pe placa metalică trebuie să fie confirmată de o comisie de inspecţie a navei prin faptul că marca sa este ştampilată pe plăcuţa metalică.
  56. La tabelul de la articolul 33.02, alineatul 2, nota referitoare la Capitolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observațiiData intrării în vigoare
  CAPITOLUL 9Pentru motoarele deja instalate la bord șia) care nu sunt aprobate de tip saub) pentru care nu a fost efectuată nicio încercare de instalare, numai art. 9.02 se aplică. 
  9.01alin. 1 la 4
  Prevederi generalePentru motoare care respectă prevederile privind aprobarea de tip și de instalare în vigoare la data instalării: N.R.
  9.06 Încercările privind instalarea
  57. La tabelul de la articolul 33.02, alineatul 2, nota referitoare la Capitolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observațiiData intrării în vigoare
  CAPITOLUL 10  
  10.01alin. 1 a doua frazăPrezentarea documentelor cerute la comisia de inspecție
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2049
  alin. 2 lit. b)Planuri ale tablourilor principale, ale tablourilor în caz de avarie și ale tablourilor de distribuție trebuie să fie la bordN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2024
  alin. 2 lit. e)Planuri ale tablourilor electrice și documentele privind motoarele de propulsie electricăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2030
  alin. 2 lit. f)Planurile instalațiilor electroniceN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2030
  alin. 2 lit. g)Planurile circuitelor de curent de comandăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2030
  alin. 3Temperaturile mediului ambiant în interior și pe punte
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2024
  10.02 Sisteme de alimentare electricăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2024
  10.03 Tipul de protecție în funcție de locațieN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2029
  10.04 Protecția contra explozieiN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  10.05alin. 4Secțiunea conductoarelor de împământare
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2029
  10.06alin. 1 tabelCurent alternativ trifazatN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  10.08alin. 1Conformitatea cu standardele europene EN 15869-1, EN 15869-3 și EN 16840N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 9Conectarea sau deconectarea numai atunci când linia nu se afla sub tensiuneN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2030
  10.10alin. 2Instalarea transformatoarelorN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 3Izolarea înfășurărilor primare și secundare ale transformatoarelorN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2050
  alin. 4Prizele de alimentare ale înfășurărilor secundare ale transformatoareN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2050
  alin. 5Placa indicând producătorul și puterea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelorN.R.T. cu excepția motoarelor, care intră sub incidența Capitolului 9 sau Regulamentului (EU) 2016/1628 sau Capitolului 8a al Regulamentului pentru inspecția navelor pe Rin. 
  10.11alin. 3Ventilarea spre puntea deschisă a încăperilor de serviciu și a dulapurilorN.R.T., cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară 
  alin. 7Ventilarea încăperilor, dulapurilor sau casetelor închise în care sunt instalați acumulatorii
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară 
  alin. 12Dimensionarea dispozitivului de încărcareN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 13Dispozitive de încărcare automatăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 14Tensiunea de încărcare maximăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 15Standardele europene EN 62619 și EN 62620 pentru acumulatori litiu-ionN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 16Sisteme de gestiune a acumulatorilor
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  10.120alin. 1, 2, 3 lit. a), 4 la 10Dispozitive de comutare și de controlN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2029
  alin. 3 lit. b)Instalații pentru monitorizarea izolației în raport cu împământarea cu o alarmă optică și acusticăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2024
  10.13 Întrerupătoare de circuit în caz de avarieN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2029
  10.14alin. 3, a doua frazăInterzicerea comutatoarelor unipolare în spălătorii, băi și încăperi umedeN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de
  30.12.2024
  10.15alin. 2Secțiunea minimă a conductorului de 1,5 mmpN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2024
  alin. 10Cabluri care leagă timoneriile escamotabileN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2024
  alin. 11Trecerile ansamblurilor de cabluriN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 12Cabluri care conectează o sursă de energie electrică de urgență la echipamentele consumatoareN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 13Cabluri în zone cu temperaturi ambientale ridicate
  N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 14Instalarea cablurilor de alimentare principale și de rezervăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  10.16alin. 3 a doua frazăRepartiția pe două circuiteN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2029
  10.18alin. 1Posibilitatea deconectării rețeleiN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data deMijloacele de protecție vechi pot rămâne în uz dacă este confirmat de către un expert că acestea permit o protecție comparabilă.01.01.2025
  alin. 2AccesibilitateN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de
  01.01.2050
  alin. 3Izolarea galvanică a circuitelor de control și de putereN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2025
  alin. 4Funcționarea în caz de fluctuații de tensiune și frecvențăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  alin. 5Perioadă de descărcare după deconectarea de la rețeaN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară 
  alin. 6Comportament în caz de defectare a semnalelor de control externeN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  alin. 7Comportament în caz de defectare a tensiunii de comandăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de
  01.01.2022
  alin. 8Detectarea erorilor și prevenirea prezenței erorilor nedetectateN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  alin. 9MonitorizareaN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2022
  alin. 10Examinarea de tipN.R.T. 
  10.19 Sisteme de alarmă și de siguranță pentru instalații mecaniceN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2029
  10.20 
  Condiții de încercare pentru instalațiile electroniceN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2049
  10.21 Compatibilitatea electromagneticăN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de30.12.2049
  58. La tabelul de la articolul 33.02, alineatul 2, după nota referitoare la Capitolul 10, se introduce o nouă notă, nota referitoare la Capitolul 11, cu următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  CAPITOLUL 11N.R.T. 
  59. La tabelul de la articolul 33.02, alineatul 2, nota referitoare la articolul 13.07 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  13.07alin. 1Aplicarea standardului european la bărcile de serviciuN.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data dePentru bărcile de serviciu aflate la bord înainte de 01.01.2009, se poate dovedi, în mod alternativ, că acestea respectă cerințele de siguranță prevăzute la art. 33.0401.01.2029
  60. La tabelul de la articolul 33.02, alineatul 2, nota referitoare la articolul 14.04, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținut
  Termen final și observații
  14.04alin. 1Lățimea liberă a punții din bordPentru navele cu B ≤ 7,30 m: N.R.T.^45 
  Pentru navele cu L < 55 m în lungime numai cu încăperi de locuit în pupa, N.R.T. 
  Pentru toate celelalte nave:N.R.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2035
  61. La tabelul de la articolul 33.02, alineatul 2, se şterge nota referitoare la articolul 14.04, alineatul 2.62. La tabelul de la articolul 33.02, alineatul 2, după nota referitoare la articolul 19.01 se introduce o nouă notă, nota referitoare la articolul 19.08 alineatul 10 cu următorul cuprins:
  Articol și alineat
  ConținutTermen final și observații
  19.08alin. 10)Defibrilatorul extern automatN.R.T., cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară 
  63. La tabelul de la articolul 33.03, alineatul 2, nota referitoare la Capitolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articol și alineatConținutTermen final și observații
  CAPITOLUL 10  
  10.01alin. 2
  Certificate pentru echipamentul electricN.R.T.  
  alin. 3Proiectarea echipamentului electricN.R.T.  
  10.03 Tipul de protecție în funcție de locațieR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigație interioară după data de01.01.2015
  10.06 Tensiunea maximă permisibilăN.R.T. 
  10.10
   Generatoare, motoare şi transformatoareN.R.T. 
  10.11alin.3 şi 5Instalarea acumulatorilorN.R.T. 
  10.12alin.1, 3 şi 4Dispozitive de comutare și de controlR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigaţie interioară după data de01.01.2015
  alin.2Întrerupătoare, dispozitive de protecțieN.R.T. 
  10.13 
  Întrerupătoare de circuit în caz de avarieR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigaţie interioară după data de01.01.2015
  10.14alin.1, 2 şi 4Accesorii de instalareR.T., cel târziu la reînnoirea Certificatului navei de navigaţie interioară după data de01.01.2015
  alin. 3Întreruperea simultanăN.R.T. 
  10.15 CabluriN.R.T. 
  10.16alin. 3Iluminat în încăperi de mașini
  N.R.T. 
  10.17 Lumini de navigațieN.R.T. 
  64. După articolul 33.03 se introduce un nou articol, articolul 33.04 cu următorul cuprins:Articolul 33.04 Bărcile de serviciu care au fost la bordul construcţiei navale înainte de 01.01.20091. Bărcile de serviciu care au fost la bord înainte de 01.01.2009 trebuie să fie:a) incluse în lista bărcile de serviciu pentru navigaţia interioară publicată de CESNI; saub) conforme cu condiţiile specificate la art. 32.06 alin. 2.
  2. Bărcile de serviciu în conformitate cu alin. 1 trebuie marcate cu o placă metalică în conformitate cu următorul model:
  Indicaţia pe placa metalică trebuie să fie confirmată de o comisie de inspecţie a navei prin faptul că marca sa este ştampilată pe plăcuţa metalică.
  65. La anexa nr. 4 la ES-TRIN după Figura 11 se introduce o nouă figură, Figura 12 cu următorul cuprins:
  Figura 12Defibrilatorul extern automat[IMAGINE]Culoarea: alb/verde
  66. La Instrucţiunile pentru aplicarea standardului tehnic, instrucţiunea ESI-I-1 alineatul 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:5.2 Înlocuirea după o inspecţie periodicăDupă o inspecţie periodică a unei nave care nu are încă un certificat unional de navigaţie interioară, în conformitate cu modelul din anexa nr. 3, secţiunea I, un certificat unional de navigaţie interioară trebuie să fie emis.67. La Instrucţiunile pentru aplicarea standardului tehnic, instrucţiunea ESI-II-5 se modifică şi va avea următorul cuprins:ESI-II-5 MĂSURĂRI DE ZGOMOT(Articolul 3.04 alineatul (7), articolul 7.01 alineatul (2), articolul 7.03 alineatul (6),articolul 7.09 alineatul (3), articolul 8.08, articolul 14.09 alineatul (3),articolul 15.02 alineatul (5), articolul 22.02 alineatul (3) litera b), articolul 22.03 alineatul (1))1. Generalităţi Pentru a verifica nivelurile maxime de presiune acustică indicate în Standard, trebuie să se stabilească, conform 2 şi 3/3a valorile măsurate, procedurile de măsurare şi condiţiile pentru înregistrarea cantitativă şi reproductibilă a nivelurilor presiunii acustice.2.
  Aparate de măsurare Aparatele de măsurare trebuie să respecte cerinţele clasei 1 conform standardului european EN 61672-1:2003. Înainte şi după fiecare set de măsurări, un calibrator de clasa 1 conform standardului european EN 60942: 2003 trebuie să fie poziţionat pe microfon în vederea calibrării sistemului de măsurare. Conformitatea calibratorului cu cerinţele standardului european EN 60942: 2003 trebuie să fie verificată o dată pe an. Conformitatea aparatului de măsurare cu cerinţele EN 61672-1:2003 trebuie să fie verificată la fiecare doi ani.
  3. Măsurările de zgomot pentru construcţiile navele a căror chilă a fost pusă după 1 aprilie 19763.1. La bordul construcţiilor navale Măsurările trebuie să fie efectuate în conformitate cu standardul internaţional ISO 2923: 2003 secţiunile de la (5) până la (8), măsurându-se numai nivelurile de presiune a sunetului cu ponderea A.3.2. Zgomotul în aer emis de construcţia navală Zgomotele emise de construcţia navală pe căile de navigaţie interioare şi în porturi sunt determinate prin mijloace de măsurare în conformitate cu standardul european EN ISO 2922:2013, secţiunile de la (7) până la (11). Uşile şi ferestrele încăperilor de maşini trebuie să fie închise pe durata măsurărilor.3a. Măsurările de zgomot pentru construcţiile navele ale căror chilă a fost pusă înainte de 1 aprilie 19763a.1 La bordul construcţiilor navale Măsurările trebuie să fie efectuate în conformitate cu standardul internaţional ISO 2923: 2003 secţiunile de la (5) până la (8), măsurându-se numai nivelurile de presiune a sunetului cu ponderea A. Prin derogare de la secţiunea (7), nivelurile de presiune sonoră în timonerie, în încăperile de maşini, precum şi în încăperile de locuit şi cabinele de dormit trebuie să fie determinat ca medie ponderată a măsurărilor în patru condiţii de măsurare, după cum se arată în tabelul de mai jos:
  Condiții de măsurare% MCR% din turația maximă a motoruluiCoeficient de ponderare
  A
  5%37%W_A = 0,26
  B25%63%W_B = 0,37
  C55%82%W_C = 0,23
  D85%95%W_D = 0,14
  Rezultatul final al măsurărilor pe încăpere este calculat folosind următoarea formulă: L_waSN = 10 x log(W_A x 10^(0,1 x L_A) + W_B x 10^(0,1 x L_B) + W_C x 10^(0,1 x L_C) + W_D x 10(0,1 x L_D) unde: L_waSN = media ponderată a nivelului presiunii acustice pentru o navă în dB(A); L_A = nivelul presiunii acustice a navei măsurat în dB (A) în condiţia de măsurare A; L_B = nivelul presiunii acustice a navei măsurat în dB (A) în condiţia de măsurare B;
  L_C = nivelul presiunii acustice a navei măsurat în dB (A) în condiţia de măsurare C; L_D = nivelul presiunii acustice a navei măsurat în dB (A) în condiţia de măsurare D, şi W_A, W_B, W_c, W_D = coeficienţi de ponderare pentru condiţiile de măsurare A, B, C şi D.
  3a.2 Zgomotul în aer emis de construcţia navală Zgomotele emise de construcţia navală pe căile de navigaţie interioare şi în porturi sunt determinate prin mijloace de măsurare în conformitate cu standardul european EN ISO 2922:2013, secţiunile de la (7) până la (11). Uşile şi ferestrele încăperilor de maşini trebuie să fie închise pe durata măsurărilor.
  4. Înregistrare Măsurările trebuie înregistrate în conformitate cu "Raportul de măsurări a zgomotului":– apendicele nr. 1 pentru construcţiile navele ale căror chilă a fost pusă după 1 aprilie 1976,
  – apendicele nr. 2 pentru construcţiile navele ale căror chilă a fost pusă înainte de 1 aprilie 1976.
  Apendice nr. 1la Instrucţiunea ESI-II-5 Raport de măsurări a zgomotului - Construcţia navală a cărei chilă a fost pusă după 1 aprilie 1976-– la bordul construcţiilor navale în conformitate cu standardul internaţional ISO 2923:2003– zgomotul în aer emis de construcţia navală în conformitate cu standardul european EN ISO 2922:2013*)A. Date despre construcţia navală1. Tipul şi numele construcţiei navale: .................. Numărul european unic de identificare al navei ....................
  2. Proprietar: ..........................3. Instalaţie principală de propulsie:3.1. Motoare principale:
  NumărProducătorTipAnul construcțieiPutere(kW)Turația motorului(min^-1)Doi timpi/patru timpiTurbo-alimentat da/nu
  1  
       
  2       
  3      
   
  3.2. Transmisia: Producător: .................................. Tip: .................................. Raportul de reducere : 1/..................................3.3. Elici Număr: ................. Număr de pale: .............. Diametrul: ............ mm Duză: da/nu*)3.4. Instalaţia de guvernare Tip: ..................................
  4. Maşini auxiliare:
  NumărPentru propulsiaProducătorTipAnul construcțieiPutere(kW)Turația motorului(min^-1)
  1      
  2 
       
  3      
  4      
  5
        
  5. Măsurile de reducere a zgomotului implementate ................ ..................................................................6. Observaţii: ................................................... ..................................................................
  B. Instrumente de măsurare folosite:1.
  Aparatul de măsură a nivelului presiunii acustice: Producător: ............. Tip ................. Ultima verificare .................
  2. Analizorul de bandă octavă/treime de octavă Producător: ............. Tip ................. Ultima verificare .................3. Calibratorul Producător: ............. Tip ................. Ultima verificare .................4. Accesorii5. Observaţii: .................................. ................................................. .................................................
  C. Condiţiile de măsurare - construcţia navală1. Formaţia pe durata măsurării .................................2. Încărcarea/Deplasamentul: ............. t/mc*) (aproximativ ......... % din valoarea maximă)3. Viteza de rotaţie a motoarelor principale ......... min^-1 (aproximativ ......... % din valoarea maximă)4. Grupurile de generatoare în serviciu nr. .....................5. Observaţii: .................................................. .................................................................
  D. Condiţiile de măsurare - mediul ambiant1. Zona de măsurare (amonte/aval*) ..............................2. Adâncimea apei: (nivelul relevant al apei ........... = ............ m)3. Starea vremii: ...................; Temperatura: ........... °C; Forţa vântului: .......... BF4. Interferenţe externe de zgomot: (da/nu*), dacă da, specificaţi*) Se şterge după caz ................................................................. ................................................................. .................................................................5. Observaţii: .................................................. .................................................................
  .................................................................
  E. Înregistrarea măsurărilor1. Măsurări desfăşurate de către ................................2. Data: .......................3. Observaţii: .................................................. ................................................................. .................................................................4. Semnătura .......................
  F1. Rezultatele măsurărilor Zgomot măsurat la bordul construcţiei navale
  NumărPunctele de măsurareUșiFerestreValorile măsurate în dB(A)Observații
  deschisînchisdeschisînchis
          
          
  F2. Rezultatele măsurărilor Zgomot în aer emis de construcţia navală
  NumărPunctele de măsurareValorile măsurate în dB(A)Observații
      
      
      
  Apendice nr. 2la Instrucţiunea ESI-II-5 Raport de măsurări a zgomotului- Construcţia navală a cărei chilă a fost pusă înainte de 1 aprilie 1976-
  1. Rezultatele măsurării1.1. Măsurării la bord:
  Data: 
  Inspector: 
  Tipul de sonometru: 

  Numele construcției navale: 
  Numărul european unic de identificare al navei: 
  Anul de construcție al construcție navale: 

  Tonajul construcției navale: 
  Marca motorului:
   
  Puterea motorului: 
  Montaj fix: 
  Turația maximă a motorului: 
  Tipul de elice: 
  Scurtă explicaţie:– se completează numai câmpurile galbene,– se începe cu 85 şi 55% şi se verifică rezultatul,– pentru 25% şi 5% se aplică cea mai mică valoare de 85 sau 55%– în caz de neconformitate: se completează 25% şi, dacă este necesar, 5%,
  – când se referă la compartimente, se utilizează "încăperea de locuit" sau "cabina de dormit nr." sau "încăperea de maşini" sau "timoneria";– pentru un calcul manual al L_waSN MCR -mix se poate utiliza următorul instrument de calcul:,– L_waSN [dB(A)] = 10 log [0,26 x 10^(L_5%/10) + 0,37 x 10^(L_25%/10) + 0,23 x 10^(L_55%/10) + 0,14 x 10^(L_85%/10)]

   Încăperea de locuitCabina de dormit 1Cabina de dormit 2Cabina de dormit 3TimoneriaÎncăperea de mașini 
  Coeficient MCR
  85% MCR      L_Aeq[dB(A)]0,14
  55% MCR      L_Aeq[dB(A)]0.23
  MCR-mix
        L_Aeq[dB(A)]0,37
  25% MCR      L_Aeq[dB(A)]0,37
  MCR-mix  
      L_Aeq[dB(A)] 
  5% MCR      L_Aeq[dB(A)]0,26
  L_waSN MCR-mix      L_Aeq[dB(A)] 
  Valorile standard de referință70,560,560,560,570,5110,5L_Aeq[dB(A)] 

  Instrument de calcul pentru măsurare 85 și 55%
  85%55%L_waSN
  x dBx-10
  x-6,5
  x dBx-9x-6,1
  x dBx-8x-5,6
  x dBx-7x-5,1
  x dBx-6x-4,5
  x dBx-5x-3,9
  x dBx-4x-3,2
  x dB
  x-3x-2,4
  x dBx-2x-1,7
  x dBx-1x-0,8
  x dBxx
  x dBx+1x+0,3
  x dBx+2x+0,5
  x dBx+3x+0,9
  x dBx+4x+1,3
  x dBx+5x+1,8
  1.2. Măsurări de zgomot generat de construcţia navală (EN 2922:2013):
  Nr.Punct de măsurareValoare în dB(A) măsuratăObservații
      
    
    
  2. Măsuri de reducere a zgomotului implementate: ................................................3. Observaţii: ................................................4. Condiţii de măsurare - construcţia navalăa) Formaţia pe durata măsurării: ...............b) Încărcarea/Deplasamentul*): ......... t/mc (corespunzând aproximativ .........% din valoarea maximă)
  c) Auxiliare în serviciu nr. ...........d) Observaţii: ..................................
  5. Condiţii de măsurare - mediul ambianta) Zona de măsurare: ................... amonte/aval**) Se şterge după cazb) Adâncimea apei: .......... m (nivelul relevant al apei ......... = .......... m)c) Starea vremii: ........... Temperatura: ......... °C. Forţa vântului: ......... BF
  d) Interferenţe externe de zgomot: (da/nu*), dacă da, specificaţi ...................................e) Observaţii: ......................................................................................
  68. La Instrucţiunile pentru aplicarea standardului tehnic, titlul instrucţiunii ESI-II-11 se modifică şi va avea următorul cuprins:ESI-II-11DEPLASAREA NAVEI CU PROPRIA PUTERE (Articolul 9.09 alineatul (2) litera (a), alineatul (4) litera (a), alineatul (5) litera (a), articolul 11.1 alineatul (2), alineatul (4) şi alineatul (6), articolul 11.02 alineatul (2), articolul 11.03 alineatul (4), articolul 11.04 alineatul (3), articolul 11.08 alineatul (1), articolul 13.05 alineatul (2) litera (a), articolul 19.07 alineatul (1), articolul 28.04 alineatul (1) litera (a), articolul 30.06)69.
  La Instrucţiunile pentru aplicarea standardului tehnic, instrucţiunea ESI-II-11, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Cerinţe minime pentru deplasarea navei Deplasarea navei cu propria putere in conformitate cu articolele– 9.09 alin. 2 lit.a), alin. 4 lit.a), alin. 5 lit.a),– 11.01 alin. 2, alin. 4 şi alin. 6,– 11.02 alin. 2,– 11.03 alin. 4,– 11.04 alin. 3,– 11.08 alin. 1,– 13.05 alin. 2 lit. a),– 19.07 alin. 1,– 28.04 alin. 1 lit. a) şi– 30.06este considerată suficientă dacă, atunci când, nava sau formaţiunea propulsată de către navă, atinge o viteză de 6,5 km/h în raport cu apa şi se poate induce şi menţine o viteză de giraţie de 20°/min în timpul marşului la o viteză de 6,5 km/h în raport cu apa.
  70. La Instrucţiunile pentru aplicarea standardului tehnic, instrucţiunea ESI-II-13 se modifică şi va avea următorul cuprins:ESI-II-13
  MODEL PENTRU UN PLAN GENERAL LIMITAT AL INSTALAŢIEI ELECTRICEPENTRU CONSTRUCŢIA NAVALĂ CARE A FOST CONSTRUITA LA SAU ÎNAINTE DE 1 APRILIE 1976 (Articolul 32.04 alineatul 3)
  Exemplul 1 Tablou de distribuţie 380 V
  Exemplul 2 Tablou de distribuţie timonerie 24 V
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!