Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 466 din 1 aprilie 2021privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea a II-a din Registrul intermediarilor principali
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) şi ale art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) şi (38) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 5 alin. (6), art. 37 alin. (3), (4) şi (5), art. 61 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi ale art. 65 alin. (10) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare,ca urmare a hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată în şedinţa din data de 24.03.2021, în cadrul căreia a fost analizată Nota S.A. - D.G. nr. 1.216 din 1.03.2021 privind compania de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Piaţa Montreal nr. 10, Centrul Comercial Regus International - S.R.L., clădirea WTC, intrarea F, birou 1.38, campus 28, etajul 1, cod unic de înregistrare 32484480, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/14235/18.11.2013, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu numărul RBK-765/17.03.2014, reprezentată de către doamna Uceanu Andreea-Alina, în calitate de asociat unic şi administrator,a constatat următoarele:Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 29.802 din 13.10.2020, compania de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., reprezentată de către doamna Uceanu Andreea-Alina, în calitate de asociat unic şi administrator, a transmis cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj începând cu data de 1.11.2020, ca urmare a Hotărârii asociatului unic nr. 10190012, prin care s-a decis încetarea desfăşurării activităţii autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, începând cu data de 1.07.2019.În vederea aprobării cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., Autoritatea de Supraveghere Financiară a verificat respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare.
  În urma verificării documentelor solicitate şi puse la dispoziţie de către reprezentantul legal al companiei de brokeraj s-a constatat îndeplinirea de către compania de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a cerinţelor legale, în vederea aprobării cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj, respectiv:– compania de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a notificat toţi asiguraţii (clienţii) cu privire la încetarea activităţii ca broker de asigurare începând cu data de 1.07.2019. Totodată, pentru administrarea contractelor de asigurare, aflate în derulare, asiguraţii (clienţii) au fost informaţi că se pot adresa direct asigurătorilor la care au încheiate contractele de asigurare sau li s-a recomandat să se adreseze unei alte companii de brokeraj;– compania de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a informat societăţile de asigurare şi/sau de reasigurare cu privire la încetarea activităţii ca broker de asigurare, începând cu data de 1.07.2019, şi au fost solicitate informaţii cu privire la situaţia datoriilor, a formularelor cu regim special şi a litigiilor;– compania de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanţelor de judecată cu societăţi de asigurare şi/sau de reasigurare/intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice, în legătură cu activitatea de intermediere în asigurări;– compania de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrată, în Registrul intermediarilor secundari, deschis la Autoritatea de Supraveghere Financiară, nicio persoană fizică sau juridică cu atribuţii de distribuţie de asigurări;– compania de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:Articolul 1
  Se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Piaţa Montreal nr. 10, Centrul Comercial Regus International - S.R.L., clădirea WTC, intrarea F, birou 1.38, campus 28, etajul 1, cod unic de înregistrare 32484480, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/14235/18.11.2013, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu numărul RBK-765/17.03.2014, reprezentată de către doamna Uceanu Andreea-Alina, în calitate de asociat unic şi administrator, precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea a II-a din Registrul intermediarilor principali.
  Articolul 2În termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei de retragere a autorizaţiei de funcţionare, compania de brokeraj REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. are obligaţia să elimine din denumire sintagma „broker de asigurare-reasigurare“, prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a) şi din obiectul de activitate activitatea de distribuţie şi alte activităţi permise, avizate conform art. 19 alin. (3), după caz, potrivit prevederilor art. 37 alin. (5) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare.Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi produce efecte începând cu data publicării.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  Bucureşti, 1 aprilie 2021.
  Nr. 466.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!