Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 254 din 8 aprilie 2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  Având în vedere Referatul Direcţiei economice şi ajutor de stat nr. 1.104/12.859 din 25.03.2021 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 716/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa este reprodusă în facsimil.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Bucureşti, 8 aprilie 2021.Nr. 254.ANEXĂMINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2021 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!