Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.76 din 9 aprilie 2021pentru modificarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor nr. 289.077 din 21.12.2020,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul INormele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 şi 876 bis din 3 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secţiunea B punctul 5.6.1.1, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) ordonatorul terţiar de credite nominalizează persoanele care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu şi solicită acordul ordonatorului secundar de credite în finanţarea căruia se află sau al şefului Direcţiei generale financiar-contabile, în situaţia în care acesta se află în finanţarea ordonatorului principal de credite, pentru emiterea ordinelor de numire, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice specifice;d) ordonatorul secundar de credite sau şeful Direcţiei generale financiar-contabile, după caz, dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;2. La secţiunea B punctul 5.6.2.1, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) ordonatorul terţiar de credite nominalizează persoanele care urmează să fie suspendate, schimbate sau destituite din activitatea de control financiar preventiv propriu, la propunerea şefilor nemijlociţi ai persoanelor respective, şi solicită acordul ordonatorului secundar de credite în finanţarea căruia se află sau al şefului Direcţiei generale financiar-contabile, în situaţia în care acesta se află în finanţarea ordonatorului principal de credite, pentru emiterea ordinelor de suspendare, schimbare sau destituire, după caz, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice specifice;b) ordonatorul secundar de credite sau şeful Direcţiei generale financiar-contabile, după caz, dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Bucureşti, 9 aprilie 2021.Nr. M.76.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!