Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 386 din 31 martie 2021pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  Având în vedere art. 56^1 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  2. În anexa nr. 1, descrierea limitei sudice din paragraful „Parcul Naţional Munţii Rodnei“ se modifică şi va avea următorul cuprins:PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI.................................................................................................Limita sudică. Din Vf. Stăniştea (1.477,7 m), spre sud-vest şi apoi spre vest, limita urmează un interfluviu secundar până în Valea Cobăşelului [II-1.4.] la aproximativ 1.000 m aval de confluenţa Cobăşelului cu pârâul Râsu (borna silvică 87 UP IV, OS Rodna). Din acest punct limita parcului continuă spre Capul Beneş (1.587,1 m), mai întâi pe un interfluviu secundar şi apoi prin estul vârfului Capul Beneş, pe limita fondului forestier, până la cota 1.493,0 m. De la această cotă limita parcului coboară pe interfluviu până la confluenţa Izvorului Roşu [II-1.5.1.] cu Izvorul Băilor [II-1.5] şi continuă apoi aval pe malul stâng al râului Izvorul Băilor până la confluenţa cu pârâul Valea Seacă, pe care urcă urmând malul drept, continuă pe limita fondului forestier până la borna silvică 100 UP IV, OS Rodna, care se află în apropierea pârâului Saca, de aici limita continuă spre vest pe limita fondului forestier până la borna silvică 101 UP IV, OS Rodna, după care coboară spre sud pe limita fondului forestier până la culmea ce desparte bazinetul Saca Rodnei de bazinetul Saca Maieru şi urcă pe interfluviul secundar până la vârful de cotă 1.542,6 m. Din acest vârf, aflat pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Izvorul Băilor şi Anieş [II-1], limita coboară spre vest, pe culme (borna silvică 247 UP IV, OS Rodna) până la intersecţia cu drumul auto forestier Valea Secii, urcă pe partea stânga tehnică până la intersecţia cu zonatampon a carierei Valea Secii, urmând conturul suprafeţei delimitate în teren cu vopsea roşie până la intersecţia cu drumul auto forestier Valea Secii, de aici limita coboară pe partea dreaptă tehnică a drumului auto forestier Valea Secii până la borna silvică 244 UP III, OS Sângeorz-Băi, după care urcă pe limita fondului forestier până la confluenţa Anieşului Mic [II-1.6.1] cu Anieşul Mare [II-1.6]. În continuare, spre sud, limita parcului este dată de limita fondului forestier de pe dreapta văii Anieş până la intersecţia acesteia cu malul râului (borna silvică 194 UP III, OS Sângeorz-Băi). Continuă aval pe malul stâng al Anieşului până ce acesta se desparte de liziera pădurii (borna silvică 167 UP III, OS Sângeorz-Băi), apoi urmăreşte limita fondului forestier până în valea Blidăreasa (borna silvică 166 III, OS Sângeorz-Băi). Limita urcă pe malul drept al pârâului Blidăreasa, trece prin obârşia acestuia, traversează interfluviul dintre bazinele hidrografice Blidăreasa şi Valea Vinului [II-1.8.2.] şi coboară pe o culme secundară în Valea Vinului (borna silvică 140 UP II, OS Sângeorz-Băi). De aici limita urmează în aval malul stâng al Văii Vinului până la ieşirea din fondul forestier (borna silvică 135 UP II, OS Sângeorz-Băi). Continuă spre vest pe limita fondului forestier (borna silvică 198 UP II, OS Sângeorz-Băi) şi coboară pe o culme secundară în Valea Pietrelor [II-1.8.1.] (borna silvică 195 UP II, OS Sângeorz-Băi). Traversează aproximativ perpendicular interfluviul dintre bazinele hidrografice Valea Pietrelor şi Cormaia pe culmi secundare, până amonte de confluenţa pârâului Cormaia [II1.8.] cu Izvorul Craiului (borna silvică 255 UP II, OS Sângeorz-Băi). Continuă aval pe malul stâng al râului Cormaia până la confluenţa acestuia cu Valea Vinului şi urcă pe Culmea Craiului pe care o urmăreşte pe limita fondului forestier până în Vârful Craiului (1.658,7 m). Din Vârful Craiului limita parcului continuă spre nord pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Rebra [II1.15] şi Cormaia până în apropierea vârfului Detunata (1.752,3 m), trecând prin vârful Scărişoara. Din apropierea vârfului Scărişoara (200 m sud-vest), limita parcului coboară la obârşia pârâului Scăricele şi continuă pe malul stâng al acestuia până la confluenţa cu valea Rebra.3. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul anexei la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 386.ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003)Coordonatele, în sistem Stereo 70,
  pentru suprafaţa care se elimină din Parcul Naţional Munţii Rodnei

  Nr. crt. XY
  1.666238,78482071,55
  2.666204,01482046,85
  3.666177,63482034,42
  4.666144,50482015,08
  5.666069,06
  481997,89
  6.666032,50481992,26
  7.665987,06481947,62
  8.665908,26481887,77
  9.665853,20481861,83
  10.665800,16481840,96
  11.665699,37481779,65
  12.
  665674,44481764,18
  13.665659,82481763,14
  14.665642,54481769,36
  15.665628,91481798,25
  16.665615,32481817,74
  17.665606,39481818,75
  18.665601,96481797,00
  19.665594,52481757,24
  20.665586,91481714,82
  21.665571,91481675,35
  22.665555,40481643,02
  23.665522,10481615,77
  24.665499,99481595,45
  25.665438,70
  481557,30
  26.665422,41481546,18
  27.665420,20481530,36
  28.665430,43481526,34
  29.665444,07481523,23
  30.665460,58481524,77
  31.665476,53481536,41
  32.665492,19481548,01
  33.665507,13481562,13
  34.665523,41481566,49
  35.665541,14481565,38
  36.665537,20481559,90
  37.665523,92481560,94
  38.665509,90481557,17
  39.665495,73481543,79
  40.665479,79481531,98
  41.665462,60481519,43
  42.665443,70481517,67
  43.665428,80481521,07
  44.665414,16481526,83
  45.665417,30
  481549,35
  46.665435,69481561,91
  47.665496,65481599,84
  48.665518,50481619,93
  49.665551,03481646,54
  50.665566,88481677,58
  51.665581,59481716,29
  52.
  665589,11481758,23
  53.665596,57481798,05
  54.665602,01481824,78
  55.665618,41481822,92
  56.665633,69481801,02
  57.665646,55481773,76
  58.665660,59481768,71
  59.665672,69481769,57
  60.665696,49481784,33
  61.665797,71481845,91
  62.665851,02481866,89
  63.665905,39481892,50
  64.665983,45481951,79
  65.666029,91
  481997,43
  66.666068,03482003,30
  67.666142,45482020,25
  68.666175,06482039,29
  69.666201,23482051,61
  70.666236,14482076,42
  71.666216,56482112,60
  72.
  666204,88482166,03
  73.666186,31482237,09
  74.666154,79482341,03
  75.666139,82482399,35
  76.666125,95482458,81
  77.666109,62482535,45
  78.666102,62482574,40
  79.666099,18482608,41
  80.666100,56482661,18
  81.666104,15482686,78
  82.666129,74482735,88
  83.666172,54482755,94
  84.666212,07482757,88
  85.666249,12482753,58
  86.666278,97482753,90
  87.666368,55482751,24
  88.666580,14482771,79
  89.666589,56482772,08
  90.666664,14482752,94
  91.666689,48482676,12
  92.
  666690,16482659,10
  93.666694,01482635,30
  94.666700,30482585,62
  95.666697,13482515,55
  96.666697,13482477,62
  97.666692,08482441,18
  98.666684,91482389,50
  99.666638,53482318,12
  100.666600,13482273,34
  101.666557,33482249,34
  102.666542,63482239,34
  103.666516,22482216,61
  104.666486,11482201,29
  105.666472,81
  482191,21
  106.666448,91482156,59
  107.666423,63482118,21
  108.666397,75482078,94
  109.666357,29482041,08
  110.666293,69482033,75
  111.666243,91482062,07
  1.
  666238,78482071,55
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!