Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 425 din 7 aprilie 2021privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 193 alin. (7) lit. d^1) şi alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă închirierea unor spaţii având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru prestarea serviciilor de alimentaţie publică prin comercializarea de produse alimentare preambalate şi pentru comercializarea produselor de uz personal.
  Articolul 2(1) Închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se va realiza prin licitaţie publică, în condiţiile legii.(2) Se împuterniceşte Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii, în calitate de administrator al bunurilor imobile, să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1.(3) Contractul de închiriere se încheie de către unitatea sanitară prevăzută la alin. (2), pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional, cu acordul părţilor, pentru o perioadă de maximum jumătate din durata iniţială a contractului.(4) O cotă-parte de 20% din chiria încasată, potrivit contractului prevăzut la alin. (3), rămâne la dispoziţia unităţii sanitare prevăzute la alin. (2), pentru întreţinerea imobilelor aflate în administrarea sa şi pentru dezvoltare, iar restul de 80% din chirie se va vira la bugetul de stat. (5) Preţul minim lunar pentru închirierea spaţiilor prevăzute în anexă este de 2,49 euro/mp pentru spaţiul din incinta secţiei Săpoca, respectiv de 1,87 euro/mp pentru spaţiul din incinta secţiei Nifon, echivalent în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua licitaţiei.(6)
  Închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se va realiza fără afectarea circuitelor medicale şi desfăşurarea şi organizarea activităţii medicale.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătăţii,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 425.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului de Psihiatrie
  şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca (CUI 3724415),aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, care vor fi închiriate

  Nr. M.F.P.Codul de clasificareAdresaDenumirea bunului care face obiectul actului normativValoarea de inventar conform anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006(în lei)Descrierea tehnică a bunului (suprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regim de înălţime, suprafaţa terenului, CF)Caracteristicile spaţiului care se închiriază
  Suprafaţa care se închiriazăDestinaţia
  1438758.25.04Comuna Săpoca, localitatea Săpoca, judeţul BuzăuSpitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca - Secţia Săpoca - Corp clădire capelă. Spaţii depozitare (construcţie)94.847Suprafaţa construită = 346 mp;regim de înălţime = C7 = PCF nr. 20627, SăpocaSu = 41,11 mp (încăperea nr. 16) din parterul clădirii C7 identificat prin nr. cad. 20627 - C7Desfăşurare servicii de alimentaţie publică în care se vor comercializa produse alimentare preambalate şi produse de uz personal
  1438508.28.08Comuna Măgura, localitatea Măgura, judeţul BuzăuSpitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca - Secţia Nifon - Corp clădiri spaţii depozitare, prosectură, spaţiu aparţinători, garaje auto(construcţie)131.240Suprafaţa construită = C19, Sc = 125 mp; C20, Sc = 106 mp; C21, Sc = 121 mp; Regim de înălţime = C19 = P, C20 = P, C21 = P;
  CF nr. 20374, Măgura
  Su_cumulată = 28,84 mp (încăperea nr. 3 = 24,48 mp şi încăperea nr. 4 = 4 mp) din parterul clădirii C20 identificat prin nr. cad. 20374 - C20Desfăşurare serviciide alimentaţie publică în care se vor comercializa produse alimentare preambalate şi produse de uz personal
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!