Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 53 din 12 aprilie 2021referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele UE privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 20 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/58 din 30.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele UE privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 20 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
  Articolul 2Senatul României consideră că prezenta propunere garantează alinierea oricărei prelucrări a datelor cu caracter personal în temeiul Deciziei 2002/465/JAI cu principiile şi normele orizontale din cadrul legislaţiei UE privind protecţia datelor, consolidând astfel punerea în aplicare a articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE şi a articolului 16 din TFUE. Protecţia datelor este strâns legată de respectarea vieţii private şi a celei de familie, protejată prin articolul 7 din cartă.Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 12 aprilie 2021.Nr. 53.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!