Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 52 din 12 aprilie 2021referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital - JOIN(2020) 18 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/55 din 24.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României: 1.
  constată că Uniunea Europeană s-a angajat să sprijine prezenta strategie, prin intermediul unui nivel fără precedent de investiţii în tranziţia digitală a UE, în următorii şapte ani;
  2. consideră că:a) transporturile, energia şi sănătatea, telecomunicaţiile, finanţele, securitatea, procesele democratice, spaţiul şi apărarea se bazează, în mare măsură, pe reţele şi sisteme informatice din ce în ce mai interconectate; economia, democraţia şi societatea UE depind, mai mult ca oricând, de conectivitate şi de instrumente digitale sigure şi fiabile;b) securitatea cibernetică trebuie integrată în toate investiţiile digitale, în special în tehnologiile esenţiale, precum inteligenţa artificială (IA), criptarea şi informatica cuantică, recurgându-se la stimulente, obligaţii şi criterii de referinţă;c) securitatea cibernetică face parte integrantă din securitatea europenilor, indiferent dacă este vorba de dispozitive conectate, reţele electrice sau bănci, de aeronave, administraţii publice sau spitale pe care le utilizează sau frecventează;d) situaţia ameninţărilor este agravată de tensiunile geopolitice privind internetul mondial şi deschis şi privind controlul asupra tehnologiilor din cadrul întregului lanţ de aprovizionare;e) serviciile digitale şi sectorul financiar se numără printre cele mai frecvente ţinte ale atacurilor cibernetice, alături de sectorul public şi de industria prelucrătoare, însă pregătirea şi conştientizarea în domeniul securităţii cibernetice, în rândul întreprinderilor şi al persoanelor fizice, rămân la un nivel scăzut şi există un deficit major de competenţe în materie de securitate cibernetică, în cadrul forţei de muncă;
  3. susţine că îmbunătăţirea securităţii cibernetice este esenţială pentru ca oamenii să aibă încredere în inovare, conectivitate şi automatizare, să le utilizeze şi să beneficieze de acestea, precum şi pentru a se proteja drepturile şi libertăţile fundamentale, inclusiv dreptul la viaţa privată şi la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi libertatea de exprimare şi de informare.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 12 aprilie 2021.Nr. 52.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!