Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 48 din 12 aprilie 2021referitoare la propunerea de Directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1.148 - COM(2020) 823 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/54 din 24.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1.148 - COM(2020) 823 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
  Articolul 2Senatul României:1. apreciază că Directiva NIS:a) a contribuit la îmbunătăţirea capacităţilor în materie de securitate cibernetică, la nivel naţional, solicitând statelor membre să adopte strategii naţionale de securitate cibernetică şi să desemneze autorităţi de securitate cibernetică;b) a contribuit la intensificarea cooperării între statele membre, la nivelul Uniunii, prin înfiinţarea diferitelor foruri menite să faciliteze schimbul de informaţii strategice şi operaţionale;c) a îmbunătăţit rezilienţa cibernetică a entităţilor publice şi private în şapte sectoare specifice (energia, transporturile, sectorul bancar, infrastructurile pieţelor financiare, asistenţa medicală, furnizarea şi distribuţia de apă potabilă şi infrastructurile digitale) şi în cadrul a trei servicii digitale (pieţele online, motoarele de căutare online şi serviciile de cloud computing), solicitând statelor membre să se asigure că operatorii de servicii esenţiale şi furnizorii de servicii digitale instituie cerinţe în materie de securitate cibernetică şi raportează incidentele;2. consideră că este oportun ca statele membre:a) să adopte strategii naţionale de securitate cibernetică;
  b) să stabilească obligaţii de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică;c) să stabilească obligaţii privind schimbul de informaţii în materie de securitate cibernetică.
  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI

  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 12 aprilie 2021.Nr. 48.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!