Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 46 din 12 aprilie 2021referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind rezilienţa entităţilor critice - COM(2020) 829 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/52 din 24.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind rezilienţa entităţilor critice - COM(2020) 829 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
  Articolul 2Senatul României consideră că prezenta propunere:1. este determinată şi de nevoia de uniformizare la nivelul Uniunii, întrucât există tipuri similare de entităţi care furnizează tipuri similare de servicii şi care sunt considerate ca fiind critice în unele state membre, dar nu şi în altele;2. va consolida rezilienţa entităţilor din statele membre care sunt critice pentru furnizarea serviciilor esenţiale, pentru menţinerea funcţiilor societale sau a activităţilor economice vitale pe piaţa internă, într-o serie de sectoare care stau la baza funcţionării multor alte sectoare ale economiei Uniunii;3. este oportună întrucât sunt necesare acţiuni ferme în domeniul securităţii cibernetice pentru a orienta economia şi societatea UE către viitor. Creşterea numărului de atacuri cibernetice în timpul crizei provocate de coronavirus a demonstrat cât de importantă este protejarea spitalelor, centrelor de cercetare şi altor infrastructuri.Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 12 aprilie 2021.Nr. 46.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!