Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 439 din 15 aprilie 2021privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor unităţi cu atribuţii medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 101.950,28 lei, inclusiv TVA, şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor unităţi cu atribuţii medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei medicale - Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti, respectiv Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti şi Inspectoratului General al Poliţiei Române - Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea“ Sibiu, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV).
  Articolul 2(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 689 01 00 „Cheltuieli privind rezerva de stat“, cantităţile de produse prevăzute în anexă, aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de însoţire a mărfii şi a proceselor-verbale de predare-preluare.(2) Construcţiile uşoare din elemente modulate preluate potrivit prezentei hotărâri rămân în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei medicale - Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti, respectiv Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti şi Inspectoratului General al Poliţiei Române - Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea“ Sibiu, care vor asigura gestionarea şi conservarea acestora, precum şi utilizarea acestora în îndeplinirea misiunilor specifice, în măsura în care nu se impun decontaminarea şi casarea acestora.Articolul 3(1) Transportul produselor prevăzute la art. 1 se realizează cu mijloace de transport ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale până la locul de destinaţie indicat de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia medicală - Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti, respectiv Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti şi Inspectoratul General al Poliţiei Române - Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea“ Sibiu.(2) Cheltuielile pentru intervenţia operativă cu mijloacele de transport până la destinaţia prevăzută la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  p. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
  Ciprian-Alexandru Caralicea
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 15 aprilie 2021.Nr. 439.ANEXĂLISTA
  produselor scoase din rezervele de stat şi acordate, cu titlu gratuit,unor unităţi cu atribuţii medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne -Direcţiei medicale - Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti,respectiv Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieştişi Inspectoratului General al Poliţiei Române - Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea“ Sibiu
  1. Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia medicală - Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti
  Nr. crt.ProdusulUMCantitateaValoarea cu TVA (lei)
  1Construcţie uşoară din elemente modulate*)buc.228.560,00
  2Paturibuc.2595,00
  3Saltele de pat buc.2357,00
  4Păturibuc.2142,80
  5Cearşafuri de patbuc.4214,20
  6Feţe de pernăbuc.217,85
  TOTAL PRODUSE29.886,85
  2. Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia medicală - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti
  Nr. crt.ProdusulUMCantitateaValoarea cu TVA (lei)
  1Construcţie uşoară din elemente modulate*)buc.114.280,00
  2Paturibuc.1297,50
  3Saltele de pat buc.1178,50
  4Păturibuc.171,40
  5Cearşafuri de patbuc.2107,10
  6Feţe de pernăbuc18,93
  TOTAL PRODUSE14.943,43
  3. Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române - Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea“ Sibiu
  Nr. crt.ProdusulUMCantitateaValoarea cu TVA (lei)
  1Construcţie uşoară din elemente modulate*)buc.457.120,00
  TOTAL57.120,00
  *) Preluarea construcţiilor uşoare din elemente modulate prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 din prezenta anexă se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, cu constatarea stării constructiv-funcţionale.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!