Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 437 din 15 aprilie 2021privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea organizării unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. d) şi art. 8 alin. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 362 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 284.600 lei, exclusiv TVA, şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
  (2) Construcţiile uşoare din elemente modulate se repartizează către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, astfel: Argeş - 1 bucată, Braşov - 1 bucată, Constanţa - 1 bucată, Cluj - 2 bucăţi, Dolj - 2 bucăţi, Galaţi - 1 bucată, Iaşi - 2 bucăţi, Timiş - 1 bucată, Sibiu - 2 bucăţi, Vrancea - 2 bucăţi, municipiul Bucureşti - 5 bucăţi.(3) Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă vor da în comodat Ministerului Apărării Naţionale produsele scoase din rezervele de stat prevăzute la alin. (1), pentru funcţionarea temporară a unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19, arondate spitalelor militare din judeţele prevăzute la alin. (2), până la încetarea activităţilor respectivelor centre.
  Articolul 2(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 689 01 00 ,,Cheltuieli privind rezerva de stat“, cantităţile de produse prevăzute în anexă, aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de însoţire a mărfii şi a proceselor-verbale de predare-preluare.(2) Produsele preluate potrivit prezentei hotărâri intră în patrimoniul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă menţionate la art. 1 alin. (2), iar acestea vor asigura transportul către centrele mobile de vaccinare, precum şi utilizarea ulterioară a produselor în îndeplinirea misiunilor specifice, în măsura în care nu se impune casarea acestora.
  Articolul 3(1) Transportul produselor prevăzute la art. 1 către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă menţionate la art. 1 alin. (2) se realizează cu mijloace de transport ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.(2) Cheltuielile cu mijloacele de transport până la destinaţia prevăzută la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă menţionate la art. 1 alin. (2) asigură transportul produselor de la sediul acestora până la spitalele militare judeţene, precum şi la alte amplasamente de pe raza judeţelor prevăzute la art. 1 alin. (2) unde se organizează centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19.Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale asigură operaţionalizarea centrelor mobile de vaccinare împotriva COVID-19, prin arondarea acestora către spitalele militare din judeţele prevăzute la art. 1 alin. (2), dotarea cu echipamentele necesare şi deservirea cu personalul aferent.
  Articolul 5Finanţarea reîntregirii stocului rezervă de stat scos în condiţiile art. 1 alin. (1) se efectuează în limita sumei de 338.674 lei din bugetul aprobat Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în aplicarea prevederilor art. 8 alin. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  p. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
  Ciprian-Alexandru Caralicea
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 15 aprilie 2021.Nr. 437.ANEXĂLISTAproduselor scoase din rezervele de stat şi acordate, cu titlu gratuit,Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea (lei) fără TVAValoarea (lei) cu TVA
  012345
  1.Construcţie uşoară din elemente modulate*)buc.20240.000285.600
  2.Paturibuc.8020.00023.800
  3.Saltele de patbuc.8012.00014.280
  4.Cearşafuri de patbuc.1607.2008.568
  5.Păturibuc.804.8005.712
  6.Feţe de pernăbuc.80600714.00
  TOTAL PRODUSE284.600338.674
  *) Preluarea construcţiilor uşoare din elemente modulate prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, cu constatarea stării constructiv-funcţionale.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!