Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 82 din 15 aprilie 2021privind instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 19-04-2021 până la data de 11-05-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Se instituie ziua de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii.
  Articolul 2(1) Sărbătorirea zilei matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii poate fi organizată de către Academia Română, instituţiile de cercetare, instituţiile de învăţământ, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, de către societatea civilă şi persoane fizice şi juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări ştiinţifice, culturale, educative, artistice, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii.(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor prevăzute la alin. (1), în limita alocaţiilor bugetare aprobate.Articolul 3Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune, în calitate de servicii publice, vor include în programul zilei emisiuni ori aspecte de la manifestările ocazionate de sărbătorirea Zilei matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  LAURENŢIU-DAN LEOREANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 15 aprilie 2021.Nr. 82.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!